ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών Τραπεζών από τον ELA

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελληνικών Τραπεζών από τον ELA

Κατά 340 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας-ELA των ελληνικών τραπεζών τον Οκτώβριο, ωστόσο η συνολική εξάρτηση είναι μειωμένη.

Συγκεκριμένα, μειώθηκε στα 119,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 121,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ περιορίστηκε στα 36,6 δισ. ευρώ από 39 δισ. ευρώ.