ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στο λιανικό τζίρο το Νοέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στο λιανικό τζίρο το Νοέμβριο

Κάμψη 5,5% σηµείωσε ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο, τον Νοέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 σηµείωσε µείωση κατά 4,7%.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός ∆είκτης Όγκου, κατά το µήνα Νοέµβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2014, σηµείωσε µείωση κατά 4,5% και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 σηµείωσε µείωση κατά 3,4%.

Ο Εποχικά ∆ιορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το µήνα Νοέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 σηµείωσε µείωση κατά 1,8 %.