ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΠΚΑ: Οι καταναλωτές ωφελήθηκαν με το ποσό των 157.719,88 ευρώ το 2015.

ΚΕΠΚΑ: Οι καταναλωτές ωφελήθηκαν με το ποσό των 157.719,88 ευρώ το 2015.

Περισσότεροι από 4.000 καταναλωτές απευθύνθηκαν στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών το 2015, προκείμενου να μεσολαβήσει για την επίλυση διαφορών είτε με το Δημόσιο είτε με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι καταναλωτές - μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του κέντρου με το ποσό των 157.719,88 ευρώ.
Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν σε αγορές ελαττωματικών προϊόντων και ακολουθούν τα παράπονα στις συναλλαγές με κοινωφελείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ το 91,52 % των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 38 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών και μια καταγγελία παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Καλαμαριάς, η οποία αποφάσισε υπέρ του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές - μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 157.719,88 ευρώ.

Αναλυτικά από:
· Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 59.585,38 ευρώ
· Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 27.440,12 ευρώ
· Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 19.531,12 ευρώ
· Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες - ΟΤΑ: 16.070,00 ευρώ
· Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 14.987,82 ευρώ
· Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών:11.761,22 ευρώ
· Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 3.125,22 ευρώ
· Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 2.483,00 ευρώ
· Επιστροφές προκαταβολών: 1.106,00 ευρώ
· Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 1.000,00 ευρώ
· Επιστροφές από καταβαλλόμενα ποσά, φόρου β' κατοικίας (Χαράτσι Β΄κατοικίας στη Χαλκιδική): 630,00 ευρώ.

Ροή Ειδήσεων