Ενεργοποιήθηκαν οι δηλώσεις Φ.Π.Α. με δυνατότητα καταβολής σε δόσεις

Ενεργοποιήθηκαν οι δηλώσεις Φ.Π.Α. με δυνατότητα καταβολής σε δόσεις
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στην αναμόρφωση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής...

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στην αναμόρφωση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για να υποστηρίζει την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΟΙΚ αναφέρει σχετικά:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιεί στους υποκείμενους στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ότι έχει αναμορφώσει την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α για να υποστηρίζει την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις. Η εφαρμογή έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 14/07/2011. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί οριστικά μέσω της νέας εφαρμογής 79 χιλιάδες δηλώσεις από τις οποίες 7.042 αφορούν καταβολή σε δόσεις.

Επισημαίνεται ότι υπόχρεοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις πρέπει οπωσδήποτε, πριν ολοκληρώσουν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, να συμπληρώσουν το ποσό της πρώτης δόσης στο πεδίο με κωδικό 521 του νέου εντύπου Φ2. Το ποσό της πρώτης δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 €. Όταν έχει συμπληρωθεί το ποσό της πρώτης δόσης η «ταυτότητα πληρωμής» με την οποία γίνεται η καταβολή στις Τράπεζες, αφορά μόνο στο ποσό αυτό.

Περισσότερα στο newscode.gr