Στα 16,6 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία

Στα 16,6 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία

Στα 16,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία, σε διάστημα τριών μηνών (Απρίλιος - Ιούνιος 2016), από 15,75 δισ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2015, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η αύξηση ύψους 900 εκατ. ευρώ αφορά οφειλές εργοδοτών και ασφαλισμένων προς το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ και είναι άνω των 5.000 ευρώ κατ' άτομο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του Κέντρου, το ποσό των οφειλών αλλάζει σε καθημερινή βάση, ενώ εξετάζοντας κάποιος τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης, διαπιστώνει ότι:

  • υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 124.091 οφειλέτες (41% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας
  • το 65% των οφειλετών (196.562 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας
  • το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 60.307 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 € - 100.000 € (περίπου 25% του τρέχοντος υπολοίπου)
  • μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες (1.087 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών)

Oι εισπράξεις στα 3,5 χρόνια λειτουργίας του κέντρου ανέρχονται σε 1,377 δισ. ευρώ και θεωρούνται εντός στόχου δεδομένων των συνθηκών της αγοράς.

Ωστόσο το ίδιο διάστημα 6.184 έχασαν, λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πληρωμής, τις ρυθμίσεις στις οποίες είχαν ενταχθεί (4.197 τις 12 δόσεις και 1.987 τις 100 δόσεις) με αποτέλεσμα , από την αρχή των διακανονισμών, να έχουν τεθεί «εκτός» ρυθμίσεων 50.040 οφειλέτες με χρέη 2,657 δισ. ευρώ, το 60% για τις 12 δόσεις (13.987 σε σύνολο 23.186) και το 47,78% για τις 100 (36.053 σε σύνολο 75.451).

Με βάση τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, εισπράχθηκαν μέσω ρυθμίσεων ή αναγκαστικών μέτρων 196,389 εκατ. ευρώ, αλλά, ταυτόχρονα, αυξήθηκε ο αριθμός των οφειλετών που έχασαν τις 100 δόσεις (στους 36.053 με χρέη 1,674 δισ. ευρώ από 34.066 με χρέη 1,581 δισ. ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο) και τις 12 δόσεις (στους 13.987 με χρέη 983,8 εκατ. ευρώ από 9.790 με χρέη 709,7 εκατ. ευρώ), δηλαδή συνολικά 6.184 οφειλέτες έπαψαν να εξυπηρετούν τις δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 367,1 εκατ.ευρώ

Έτσι, στις 100 δόσεις παραμένουν, μετά την 1η Ιουλιου, ενεργοί μόνο 36.593 για οφειλές 1,448 δισ. ευρώ και στις 12 δόσεις 7.375 για 234, 105 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι 12 δόσεις αποτελούν τη μόνη σανίδα σωτηρίας για όσους χάνουν τις ρυθμίσεις και αυτό αποτυπώνεται στον αυξημένο αριθμό των οφειλετών που εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση (7.375 για 234.105 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, από 5.086 για χρέη 185,2 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2016).

Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι τον Ιούνιο του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 125.888 οφειλέτες από το ΙΚΑΕΤΑΜ (περίπου το 25% των οφειλετών του ΙΚΑ) .Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ .

Το 40% των οφειλετών (124.091 σε σύνολο 393.549) χρωστά έως 15.000 ευρώ, αλλά πάνω από το 45% των συνολικών οφειλών το χρωστούν μεγαλοοφειλέτες (12.954 χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ και συνολικά τα 7,5 δισ. ευρώ από τα 16,613 δισ. ευρώ).

Τα εντάλματα κατασχέσεων για οφειλές στο ΙΚΑ αυξήθηκαν κατά 117,2% ενώ κατά 127,30% αυξήθηκαν τα εντάλματα κατά των πτωχεύσεων επιχειρήσεων που χρωστούσαν και κινήθηκε εναντίον τους το Ταμείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, τον Μάιο εκδόθηκαν 1.249 εντάλματα κατασχέσεων για οφειλές από απλήρωτες εισφορές έναντι 575 τον Απρίλιο, ενώ στο ίδιο διάστημα πτώχευσαν 25 οφειλέτες έναντι 11 που ήταν τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που έχασαν τις ρυθμίσεις οφειλών, το ΙΚΑ εξέδωσε τον Μάιο 393 εντάλματα κατασχέσεων (από 260 τον Απρίλιο) από τα οποία τα 332 αφορούσαν κατασχέσεις κινητής περιουσίας.

Στο συνολικό αριθμό των ενταλμάτων που εκδόθηκαν τον Μάιο (1.249) τα 929 ήταν για κατάσχεση κινητών (κυρίως καταθέσεων) ενώ οι πτωχεύσεις έφτασαν τις 36, από 23 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, 14 τον Μάρτιο, 17 τον Φεβρουάριο και έξι τον Ιανουάριο του 2016.

Οι πτωχεύσεις που έγιναν μετά από την απώλεια των ρυθμίσεων των οφειλών ήταν τρεις τον Ιανουάριο, επτά τον Φεβρουάριο, τέσσερις τον Μάρτιο, ένδεκα τον Απρίλιο και έφτασαν τις είκοσι πέντε τον Μάιο.