Περισσότεροι επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια

Περισσότεροι επιβάτες στα ελληνικά λιμάνια

Αύξηση 1,3% σημειώθηκε στη συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2014, έναντι μείωσης 0,5% που καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες σημείωσε αύξηση 2,5% το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο 2014, έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.