ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 60,8% η συμμετοχή των ξένων τον Ιούλιο στο ΧΑ

Στο 60,8% η συμμετοχή των ξένων τον Ιούλιο στο ΧΑ

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουλίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 58,4%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2016, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 60,8% έναντι 60,6%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 47,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 58,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 40,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Τον Ιούλιο 2016 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 24,57 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 24,57 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2016 πραγματοποίησαν το 55,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,3% τον προηγούμενο μήνα).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2016 έφτασε τα 860,98 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 48,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.665,21 εκατ.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2016 ήταν 41,00 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (79,30 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούλιο 2016 ανήλθε στις 13.398 έναντι 20.360 κατά τον προηγούμενο μήνα.

Τον Ιούλιο 2016 δημιουργήθηκαν 626 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 648 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 35,43 δισ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 34,05 δισ., σημειώθηκε αύξηση 4,0%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 40,99 δισ., σημειώθηκε μείωση 13,6%.