ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση - Αύξηση της παραγωγής 4,6%

Στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση - Αύξηση της παραγωγής 4,6%

Αύξηση σε ποσοστό 4,6% παρουσίασε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2016, ανερχόμενη τελικά στα 3,78 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Στην έρευνα συμμετείχαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 97,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.

Αναλυτικά, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των παραπάνω εταιριών για το 2016 με τις αντίστοιχες του 2015, προκύπτει ότι:

- Οι ασφαλίσεις Ζωής ανέρχονται σε 1,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1%.
- Οι ασφαλίσεις Ζημιών ανέρχονται σε 1,87 δισ. ευρώ, με αύξηση 3,1%.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Δημήτρης Μαζαράκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε:

«Η παραγωγή ασφαλίστρων της ελληνικής αγοράς το 2016 δημιουργεί ταυτόχρονα ικανοποίηση για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και αισιοδοξία για το 2017. Την ίδια όμως στιγμή, η αβεβαιότητα και η αστάθεια στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, η άμεσα και έμμεσα συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και των επιχειρήσεων, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, αλλά εγρήγορση και συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα και προκλήσεις.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, η ασφαλιστική αγορά έχει καταφέρει να προσαρμοστεί σε πολύ καλό βαθμό και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει το 2017, επιδιώκοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ασφαλισμένους, ασφαλιστές, εργαζόμενους, μετόχους και ελληνική κοινωνία».