Χρέη στους Δήμους: Πώς θα τα ρυθμίσετε σε έως 100 δόσεις

Χρέη στους Δήμους: Πώς θα τα ρυθμίσετε σε έως 100 δόσεις

Ανακοινώσεις έχουν αρχίσει να εκδίδουν από την περασμένη εβδομάδα δήμοι της χώρας για τη ρύθμιση χρεών έως και σε 100 δόσεις, με βάση το αρ. 52 του Ν. 4483/2017.

Με τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.), τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31/07/2017.

Μάλιστα, ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξει κάθε πολίτης για την αποπληρωμή των χρεών του, θα λαμβάνει και κάποιο ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί ως εξής:

- Αν γίνει εξόφληση εφάπαξ, προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

- Αν γίνει εξόφληση σε δύο έως 24 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 80%.

- Αν γίνει εξόφληση σε 25 έως 48 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 70%.

- Αν γίνει εξόφληση σε 49 έως 72 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 60%.

- Αν γίνει εξόφληση σε 73 έως 100 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες, με ελάχιστη δόση τα (20) ευρώ, εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντιστοίχου μήνα, αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου το αργότερο έως τις 30/11/2017.