Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Δείτε αν το δικαιούστε – Αυτά είναι τα κριτήρια

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Δείτε αν το δικαιούστε – Αυτά είναι  τα κριτήρια

Αυτά είναι τα κριτήρια για την κατοχύρωση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού ( επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δε μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

 Το συνολικό  ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λ.π έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης δε μπορεί να υπερβαίνουν συγκεκριμένα ποσά.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος