Αποδείξεις: Έτσι θα κερδίσετε το σύνολο της έκπτωσης φόρου

Αποδείξεις: Έτσι θα κερδίσετε το σύνολο της έκπτωσης φόρου

Τη δυνατότητα σε όλους τους φορολογούμενους (μισθωτούς,συνταξιούχους, αγρότες) να καρπωθούν το σύνολο της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο δίνει το υπουργείο Οικονομικών. 

Για να κερδίσουν την έκπτωση οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν με δική τους ευθύνη το ποσό των καταναλωτικών δαπανών που πραγματοποίησαν το 2017, είτε με τη συλλογή χάρτινων αποδείξεων είτε με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Με αυτόν τον τρόπο  όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την ελάχιστη απαιτούμενη δαπάνη ώστε να λάβουν την μέγιστη έκπτωση φόρου που δικαιούνται για τη έμμεση χορήγηση του αφορολόγητου ορίου.

Στόχος είναι να μην χάσει ούτε ένας το αφορολόγητο όριο και αυτό φαίνεται  από το γεγονός ότι ενώ οι κωδικοί για τη δήλωση του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων είναι κλειδωμένοι για τους φορολογούμενους καθώς προσυμπληρώνονται από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ταμείων, οι κωδικοί δήλωσης των αποδείξεων είναι "ανοικτοί" αν και το ΥΠΟΙΚ γνωρίζει το ποσό της δαπάνης των φορολογούμενων με πλαστικό χρήμα.

Πρόκειται για τους κωδικούς 049-050. Όπως στην περίπτωση των τόκων που εισέπραξε κάθε φορολογούμενος από καταθέσεις και της δαπάνης εξυπηρέτησης δανείων, έτσι και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών πληρωμών, το ΥΠΟΙΚ διαθέτει τα σχετικά στοιχεία (στάλθηκαν από τις τράπεζες). Η σχετική ηλεκτρονική πληροφόρηση θα υπάρχει στην εφαρμογή των φορολογικών δηλώσεων αλλά τελικά ο φορολογούμενος θα επιλέξει το ποσό που θα δηλώσει.

Τι ισχύει για τις αποδείξεις:  

Για να εξασφαλίσουν οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες το αφορολόγητο όριο θα πρέπει το 2017 να έχουν δαπανήσει ένα ελάχιστο μέρος του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικό μέσο. Όποιος φορολογούμενος δεν πραγματοποιήσει τις ελάχιστες απαιτούμενες δαπάνες με κάρτα τιμωρείται με πρόσθετο φόρο 22% επί της αξίας των δαπανών με κάρτα.

Κλίμακα ελάχιστων απαιτούμενων δαπανών με κάρτα

 

Εισόδημα              Ποσοστό (ανά κλιμάκιο)

έως 10.000            10%

10.000-30.000       15%

30.000 και άνω     20% ( με μέγιστο όριο δαπάνης 30.000)

Τι ισχύει για συζύγους: 

Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε από τους δύο συζύγους ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δαπάνης με κάρτα, κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του. Στην περίπτωση που ο ένας εκ των συζύγων δεν είναι μισθωτός ή συνταξιούχος το ποσό της δαπάνης του με κάρτα μεταφέρεται στον άλλον σύζυγο.

Για την οικοδόμηση της ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονικό μέσο προσμετρώνται σχεδόν όλες οι κατηγορίες δαπανών των φορολογούμενων, πλην αυτών που δεν είναι καταναλωτικές. Για παράδειγμα, δεν προσμετρώνται οι δαπάνες με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής για την εξόφληση φόρων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (π.χ. μετοχών), πληρωμής τελών κυκλοφορίας και άλλων φόρων, εξόφληση δόσεων στεγαστικών δανείων. Η εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ με ηλεκτρονικό μέσο από τον χρήστη του ακινήτου προσμετράται κανονικά στο χτίσιμο του αφορολόγητου του χρήστη, ακόμη και αν ο λογαριασμός είναι στο όνομα άλλου προσώπου.

Η υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών δεν ισχύει για συνταξιούχους ηλικίας άνω των 70 ετών, οι οποίοι όμως είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν τα αντίστοιχα ποσά σε αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή λήψη υπηρεσιών. Ακόμη, εξαιρούνται από την υποχρέωση ελάχιστων δαπανών με κάρτα αλλά υποχρεώνονται να έχουν συγκεντρώσει χάρτινες αποδείξεις και οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ. Επίσης εξαιρούνται οι στρατεύσιμοι, οι έχοντες αναπηρία 80% και άνω, οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που υποχρεώνονται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

Προσοχή: Ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο ΥΠΟΙΚ στοιχεία που να τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης με κάρτα ή χάρτινες αποδείξεις. Ωστόσο θα πρέπει να τα διαφυλάξει και προσκομίσει σε περίπτωση που ελεγχθεί.