Πώς θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας από κατασχεθείσες καταθέσεις

Πώς θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας από κατασχεθείσες καταθέσεις
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαδικασία για την επιστροφή καταθέσεων που κατασχέθηκαν παρά το γεγονός ότι προέρχονταν από ακατάσχετα επιδόματα ή άλλες ακατάσχετες κατά το νόμο κοινωνικές παροχές ενεργοποιεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Ο οφειλέτης ή ο συνδικαιούχος του λογαριασμού που είδε να κατάσχεται το ποσό θα καταθέτουν μία τυποποιημένη αίτηση καταθέτοντας και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι το ποσό προήλθε από καταβολή προνοιακού ή άλλου κοινωνικού επιδόματος/βοηθήματος που θεωρούνται ακατάσχετα.

Ακατάσχετα είναι:

- επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

- επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ

- επίδομα θέρμανσης

- H διατροφή ανηλίκου τέκνου

Ο περιορισμός της κατάσχεσης, σύμφωνα με το έγγραφο των Οδηγιών που στάλθηκαν σε όλες τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, ισχύει και για τις περιπτώσεις που λήπτης της κοινωνικής παροχής είναι ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ένας απ' τους γονείς ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου.

Διαβάστε επίσης: Οι «παγίδες» κατασχέσεων στις επιστροφές ΕΦΚΑ

PHOTO GALLERY