Στα 302 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Coca Cola

Στα 302 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Coca Cola

Μικρή μείωση σημείωσαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε, καθώς διαμορφώθηκαν στα 302 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης έναντι κερδών 419 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 25%, στα 468 εκατ. ευρώ έναντι 623 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε αμετάβλητος, κατά τους πρώτους εννέα μήνες, καθώς η αύξηση κατά 3% στις αναπτυσσόμενες αγορές αντισταθμίστηκε πλήρως από τη μείωση κατά 1% στις αναπτυγμένες και στις αναδυόμενες αγορές.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ήταν μεγαλύτερη από αυτήν του όγκου των πωλήσεων, με αύξηση κατά 3% στις αναπτυσσόμενες αγορές και σταθερά έσοδα στις αναδυόμενες και αναπτυγμένες αγορές.

Οι πωλήσεις των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι πωλήσεις των ποτών ενέργειας κατέγραψαν ισχυρή διψήφια αύξηση. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις των εμφιαλωμένων νερών και χυμών μειώθηκαν κατά 6% και κατά 7%, αντίστοιχα.

Όλα τα βασικά σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών κατέγραψαν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, σε σχέση με το συνολικό όγκο πωλήσεων του ομίλου: οι πωλήσεις της Coca-Cola αυξήθηκαν κατά 6%, της Coca-Cola Zero κατά 9%, ενώ της Fanta και της Sprite κατά 2% εκάστη.