ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Capital Controls: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Δείτε τι θα ισχύει για τις αναλήψεις

Capital Controls: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Δείτε τι θα ισχύει για τις αναλήψεις

Capital controls - Όλες οι Ειδήσεις: Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84).

Με αυτή την απόφαση, καταργούνται πλέον πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls και απελευθερώνονται έτσι οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση των κεφαλαίων εντός της χώρας, παράλληλα γίνεται περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα που αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Ειδικότερα:

  • Επιτρέπονται πλέον από 1η Οκτωβρίου χωρίς περιορισμό οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι ο μόνος περιορισμός που υπάρχει πλέον είναι ο περιορισμός που υπάρχει από την ίδια την κάρτα, το ημερήσιο όριο. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί κανείς να πάει στο γκισέ της τράπεζας και να κάνει ανάληψη του συνολικού ποσού των χρημάτων που έχει στον λογαριασμό του. Δεδομένου όμως ότι οι συναλλαγές με μετρητά γίνονται μόνο έως του ποσού των 500 ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη οι περιορισμοί στις μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν και πολλά μέρη να πάει κανείς τα χρήματα αυτά.

  • Επιτρέπονται από 1η Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ.

Οποιοσδήποτε βρίσκεται στο εξωτερικό και θέλει να κάνει ανάληψη από ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό μπορεί πλέον να το κάνει μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, είτε σε ξένα ιδρύματα που δίνουν τη σχετική δυνατότητα είτε σε παραρτήματα ελληνικών ιδρυμάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό και το επιτρέπουν.

  • Αυξάνεται με την δημοσίευση της απόφασης το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αύξηση κατά 7.000 ανά ταξίδι και ανά φυσικό πρόσωπο σε μετρητά. Την ίδια στιγμή, δεν φαίνεται να αλλάζει το καθεστώς της μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.

  • Διευκολύνονται με την δημοσίευση της απόφασης και θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των υποκαταστημάτων οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα.

Πρόκειται για αλλαγή σε μια από τις εξαιρέσεις που υπήρχαν στον περιορισμό μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό.

  • Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση φαίνεται να εννοεί το εξής: Εάν, για παράδειγμα, κάποιος με κεφάλαια που είχε στο εξωτερικό επενδύσει στην Ελλάδα και βγάλει κέρδος, τότε μπορεί να μεταφέρει στο εξωτερικό όλο το κέρδος της επένδυσης έως του ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος

Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, της 15ης Μαΐου 2017.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές στοχεύουν στην πλήρη άρση των περιορισμών το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα.