ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων: Πόσα μηνιάτικα θα πάρει κάθε συνταξιούχος

Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων: Πόσα μηνιάτικα θα πάρει κάθε συνταξιούχος

Θα καταβληθούν εφάπαξ στις 21/12 σε 115.000 δικαιούχους - Αυτοτελής φορολόγηση 20%

Στις 21 ∆εκεµβρίου αναµένεται να καταβληθούν τα αναδροµικά σε περίπου 115.000 αποστράτους και άλλους συνταξιούχους ειδικών µισθολογίων, των οποίων η σύνταξη ήταν εξαρτηµένη από τον µισθό των αντίστοιχων εν ενεργεία υπαλλήλων. Οπως ξεκαθαρίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), το χρηµατικό ποσό των αναδροµικών θα καταβληθεί εφάπαξ, όπως εφάπαξ θα είναι και η φορολόγηση, µε τις κρατήσεις να περιορίζονται σε 20%.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, το συνολικό κονδύλι που θα διανεµηθεί φτάνει στα 233,1 εκατ. ευρώ (425 εκατ. ευρώ µεικτά). Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα αναδροµικά θα δοθούν στα ειδικά µισθολόγια του ∆ηµοσίου την ίδια ηµέρα µε τη σύνταξη Ιανουαρίου 2019, η οποία προπληρώνεται, αλλά θα πρόκειται για δύο ξεχωριστά κονδύλια. Αναµένεται, δηλαδή, το ποσό των αναδροµικών να αναγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στο εκκαθαριστικό.

Οπως ξεκαθαρίζεται και στην ΚΥΑ, για όλους τους συνταξιούχους τα αναδροµικά υπολογίζονται µε αναφορά στο χρονικό διάστηµα που ορίστηκε για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους και µέχρι το χρονικό σηµείο υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Αυτό σηµαίνει πως δικαιούχοι των αναδροµικών είναι πέντε κατηγορίες συνταξιούχων, πρώην υπάλληλοι ειδικών µισθολογίων:

Απόστρατοι, δηλαδή πρώην στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι απόστρατοι θα λάβουν αναδροµικά 47 µηνών, της περιόδου από 1/8/2012 έως 30/6/2016. Υπενθυµίζεται πως οι στρατιωτικοί ήταν οι µόνοι που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου την 1η Ιουλίου του 2016, για λόγους που είχαν να κάνουν µε την αποστρατεία.

Συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ, γιατροί δηµόσιας υγείας ΕΣΥ, επικουρικοί κ.λπ. Θα λάβουν αναδροµικά 18 µηνών, µε αναφορά στο χρονικό διάστηµα από 13/11/2014 έως 12/5/2016. Συνταξιούχοι καθηγητές-µέλη ∆ΕΠ, ΕΕΠ και Ε∆ΙΠ των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, εκπαιδευτικό προσωπικό και Ε∆ΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, µέλη ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ των ΑΣΕΙ, µέλη ∆ιδακτικού και Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού των ΑΕΑ, ερευνητές και ΕΛΕ των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Θα λάβουν αναδροµικά 16,5 µηνών, για το διάστηµα από 1/1/2015 έως 12/5/2016.

Συνταξιούχοι πρ. µόνιµο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα λάβουν αναδροµικά 16,5 µηνών, µε αναφορά στο χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως 12/5/2016.

Συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και πρ. µέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ. Θα λάβουν αναδροµικά 23 µηνών, µε αναφορά στο χρονικό διάστηµα από 1/8/2012 έως και 30/6/2014. ∆ικαίωµα στα αναδροµικά έχουν και οι κληρονόµοι της σύνταξης, σε περίπτωση που ο συνταξιούχος έχει πεθάνει. Οπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, το ποσό των αναδροµικών καταβάλλεται «στα πρόσωπα στα οποία έχει µεταβιβαστεί ή θα µεταβιβαστεί η σύνταξη», σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Ακόµη όµως κι αν η σύνταξη δεν µεταβιβάζεται, το χρηµατικό ποσό των αναδροµικών «θα καταβληθεί στους νόµιµους κληρονόµους µε την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία των προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων».

Ο υπολογισµός

Υπενθυµίζεται πως οι αποδοχές των συνταξιούχων ειδικών µισθολογίων επηρεάζονταν µέχρι τον νόµο Κατρούγκαλου και από τους µισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων. Στον νόµο των αναδροµικών προβλέφθηκε ότι η καταβολή αυτού του εφάπαξ ποσού δεν επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόµενης σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισµό, ο οποίος θα πρέπει να κάνει πρεµιέρα από τον Ιανουάριο του 2019.

Αν οι συνταξιούχοι έχουν λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων, ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάµβαναν εάν δεν είχαν µεσολαβήσει οι µισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά που επιδικάστηκαν συµψηφίζονται µε το εφάπαξ χρηµατικό ποσό που θα λάβουν τώρα, κατά το µέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα, εξαιρουµένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.

Ο συµψηφισµός ισχύει και για αποφάσεις που τυχόν εκδοθούν στο µέλλον, εφόσον αυτές αναφέρονται στο επίµαχο χρονικό διάστηµα. Οι διατάξεις ισχύουν και για συνταξιούχους που εξαιρέθηκαν από τον νόµο, για παράδειγµα όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας. Οριστικά στις 13 ∆εκεµβρίου σε εν ενεργεία ένστολους.

Διαβάστε επίσης:

Άνεργοι - συνταξιούχοι: Δείτε ΕΔΩ τι θα εισπράξετε αυτό το μήνα

Δώρο Χριστουγέννων: Δείτε ΕΔΩ πόσα χρήματα θα εισπράξετε