Επιμήκυνση του δανεισμού τραπεζών εξετάζει η ΕΚΤ

Επιμήκυνση του δανεισμού τραπεζών εξετάζει η ΕΚΤ

Την επέκταση του χρονικού ορίζοντα των δανείων που παρέχει σε ευρωπαϊκές τράπεζες κατά 2-3 χρόνια εξετάζει η ΕΚΤ, θέλοντας έτσι να αποτρέψει την εξέλιξη της κρίσης χρέους σε πιστωτική κρίση.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η κίνηση αυτή, που θεωρείται πρωτοφανής, βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων της ΕΚΤ, λόγω των ανησυχιών ότι η κρίση χρέους που έχει πλήξει τη διατραπεζική αγορά θα επιδεινωθεί.

Μια τέτοια απόφαση εκτιμάται ότι θα χαλαρώσει τις πιέσεις στη διατραπεζική αγορά, ενώ θα απελευθερώσει κεφάλαια για αγορά και διακράτηση κρατικών τίτλων.

Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο διάστημα δανεισμού τράπεζας από την ΕΚΤ είναι ένα έτος.