Παράταση για την υποβολή φοροδηλώσεων του παρελθόντος

Παράταση για την υποβολή φοροδηλώσεων του παρελθόντος

Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για την υποβολή φοροδηλώσεων του παρελθόντος και για την υπαγωγή στην περαίωση δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Η προθεσμία έληγε κανονικά αύριο 30 Νοεμβρίου.