ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Αύξηση καταθέσεων με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης

Alpha Bank: Αύξηση καταθέσεων με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης

«Η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει σημαντική, αλλά προσωρινής μορφής εκροή καταθέσεων, από τον Νοέμβριο του 2014. Κατά συνέπεια το υπόλοιπο των ιδιωτικών καταθέσεων υποχώρησε σε 140,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2015, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015 που ήταν 148 δισ. ευρώ, 160,3 δισ.ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014 και 164,3 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2014» αναφέρεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο 2015 σε 20,3 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 5,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2014 και οι καταθέσεις των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο 2015 σε 120,1 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 14,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το υπόλοιπο του Δεκεμβρίου 2014.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Bank, ανάλογο φαινόμενο αποθησαυρισμού και φυγής κεφαλαίων είχε έντονα παρατηρηθεί και στην περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012 πριν τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνεργασίας. «Με τη σύσταση, όμως, της κυβέρνησης αυτή η εκροή αρχικά μετριάσθηκε και από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014 παρατηρήθηκε -στους περισσότερους μήνες- εισροή καταθέσεων εκ μέρους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι οι ιδιωτικές καταθέσεις από τον Ιούνιο 2012 (150,6 δισ.ευρώ) ως το τέλος Νοεμβρίου του 2014 αυξήθηκαν κατά 13,7 δισ.ευρώ, εξουδετερώνοντας εν μέρει την απόσυρση καταθέσεων 18,4 δισ. ευρώ που είχε σημειωθεί από τις αρχές του 2012 (Ιανουάριος 2012: 168,9 δισ.ευρώ) ως τον Ιούνιο του αυτού έτους» αναφέρεται στην ανάλυση.

«Γενικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η πλειονότητα των εκροών των καταθέσεων αντικατοπτρίζει μείωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και αυξημένο βαθμό επενδυτικής αβεβαιότητας. Η αποκατάσταση του κλίματος οικονομικής εμπιστοσύνης μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και η επακόλουθη αύξηση του ΑΕΠ το 2015, καθώς και η εκτιμώμενη κατόπιν επιτάχυνσή του το 2016, θα συμβάλει στην προοδευτική αύξηση των καταθέσεων, ενισχύοντας τις δυνατότητες των τραπεζών προσφοράς νέων δανείων για να στηρίξουν τον αναπτυξιακό σκοπό», εκτιμούν οι αναλυτές της τράπεζας.