Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πύργου

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν συνολικά έξι ατόμα για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων & Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Πύργου.