ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΔΕ: Στο τραπέζι το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας

ΚΕΔΕ: Στο τραπέζι το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας

Πρόταση για δημιουργία 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την ανάσχεση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης, αποφάσισε να θέσει σε δημόσιο διάλογο η ΚΕΔΕ, κατά τη σημερινή (4/3/2015) προσυνεδριακή εκδήλωση στην Ξάνθη.

Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προτείνεται ο συντονισμός και συνδυασμός δράσεων του ΕΣΠΑ, Επισιτιστικού Προγράμματος, προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη τη χώρα, προγράμματος τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των δήμων, προγράμματος ενίσχυσης μικρών νησιωτικών και ορεινών ΟΤΑ και αυξημένης ΣΑΤΑ.

Σε ό,τι αφορά την αναζήτηση χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων, επαναφέρθηκε το αίτημα της ΚΕΔΕ να μετατραπεί σε Δημοτική Τράπεζα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου στη συνέχεια να προσφερθούν στους δήμους τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα και να δημιουργηθούν υποστηρικτικοί μηχανισμοί.

Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων, προτάθηκε η παράταση του προγράμματος με ένταξη των οφειλών έτους 2014 και η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα των ΟΤΑ β΄βαθμού και Νομικών τους Προσώπων που δεν έχουν κάνει χρήση του προγράμματος τα προηγούμενα έτη.

Ταυτοχρόνως ζητείται να θεσπιστεί πλήρης απαλλαγή από πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Ρoή Ειδήσεων