ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατάρτιση σχεδίου για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας

Κατάρτιση σχεδίου για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας

Πρωτοβουλία για την κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, αποφασίστηκε στη συνάντηση, που πραγματοποίησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Λιβιεράτος με τον δήμαρχο της Αθήνας Γιώργο Καμίνη.

Το σχέδιο θα αφορά τις πολεοδομικές ενότητες: Ρουφ, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ακαδημία Πλάτωνος, Αγ. Κων/νου - Πλατεία Βάθης, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Φωκίωνος Νέγρη, Νιρβάνα, Κυψέλη, Μουσείο - Εξάρχεια, Εμπορικό Τρίγωνο - Πλάκα.

Η προσπάθεια έχει στόχο την αναζωογόνηση του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ενώ στη συνάντηση στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), Βιβή Μπάτσου, αποφασίστηκε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη:

Τη διερεύνηση κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και τη διαμόρφωση στρατηγικής αστικής παρέμβασης στην περιοχή του δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην ευρύτερη κεντρική ζώνη του που θα ολοκληρωθεί και θεσμικά με την υπογραφή ΚΥΑ, καθώς επίσης και τη θεσμική και λειτουργική προετοιμασία σύστασης ενός ειδικού Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης για την Αθήνα (ΤΑΑ).

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη κατάσταση του κέντρου της πόλης, την προώθηση της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Αθηναίων, καθώς και την «τοποθέτηση» της πόλης για την επιτυχή διεκδίκηση πόρων της επόμενης Προγραμματικής περιόδου. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του 2013 και θα χρηματοδοτηθεί από τον δήμο Αθηναίων.

Στη συνάντηση, τέλος, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ του δήμου και του ΥΠΕΚΑ, καθώς και του ΟΡΣΑ, και τονίστηκε πως δίνεται μεγάλη ευκαιρία να υπάρξει σχεδιασμός με χειροπιαστά αποτελέσματα για ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας, που παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα πολύπλευρης υποβάθμισης.