«Βέλη» Χουντή στην ΕΕ για την καταστροφή των χημικών στη Μεσόγειο

«Βέλη» Χουντή στην ΕΕ για την καταστροφή των χημικών στη Μεσόγειο

Την αποδοκιμασία του κατά «της απόφασης να καταστραφούν στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου τα χημικά όπλα της Συρίας αλλά και κατά της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδέχεται αυτή την ιδιαίτερα επικίνδυνη για το περιβάλλον επιχείρηση», εκφράζει με ερωτήσεις του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής.

Ο κ. Χουντής καλεί Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου να δώσει απαντήσεις και την καλεί να ζητήσει την συμμετοχή και Ελλήνων παρατηρητών κατά τη διάρκεια της εν πλω καταστροφής των χημικών όπλων.

Το πλήρες κείμενο της σημερινής γραπτής ερώτησης του Ν. Χουντή έχει ως εξής:

«Ξεκίνησε, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) η διαδικασία μεταφοράς των χημικών όπλων της Συρίας, με σκοπό την εν πλω καταστροφή τους με τη μέθοδο της υδρόλυσης, σε περιοχή της Μεσογείου, ανάμεσα στην Κρήτη, τη Λιβύη και τη Μάλτα.

Ωστόσο, η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης από τον ΟΗΕ και τον OPCW, για την τοποθεσία και για τις μεθόδους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, έχει εύλογα δημιουργήσει τεράστια ανησυχία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με δημοσιοποιηθείσες απόψεις ειδικών επιστημόνων: α) Η μέθοδος της υδρόλυσης δεν έχει ξαναδοκιμαστεί, παρά μόνο πιλοτικά και επί εδάφους, β) τα χημικά αυτά είναι σοβαρά μείγματα επικίνδυνων και τοξικών ουσιών που δεν είναι σε θέση να αδρανοποιηθούν μόνο με τη χρήση αυτής της μεθόδου, πόσω δε μάλλον να αδρανοποιηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απορριφθούν στη θάλασσα και να μην καταστρέψουν τους ζώντες οργανισμούς,

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σχολιάζει τις παραπάνω επισημάνσεις; Έχουν δοθεί επίσημα, πλήρης λεπτομερής πληροφόρηση και γραπτές διαβεβαιώσεις από τον ΟΗΕ και τον OPCW για την ασφάλεια της διαδικασίας που έχει επιλεγεί; Αν όχι, πώς δέχθηκε να χρηματοδοτήσει την επιχείρηση, όχι μόνο νομιμοποιώντας την, αλλά και εγκαινιάζοντας νέες διεθνείς πρακτικές που πλέον θα μετατρέπουν τα διεθνή ύδατα σε ζώνες ελεύθερες από κάθε έλεγχο και περιβαλλοντικό περιορισμό;

b0bc4d1b4d6c5a17508c54c5c868f11a XL

Σε ποια απόφαση, διεθνή συνθήκη ή σύμβαση προβλέπεται αυτή η μέθοδος καταστροφής και η δυνατότητα απόρριψης αποβλήτων χημικών όπλων σε μία κλειστή θαλάσσια λεκάνη όπως αυτή της Μεσογείου;

Έχουν εξετασθεί άλλες λύσεις για την τοποθεσία καταστροφής των χημικών όπλων και μάλιστα επί εδάφους; Έχει μελετήσει τις πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής καθώς και τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν για το περιβάλλον των μεσογειακών χωρών; Έχει οριστεί λιμένας καταφυγής σε περίπτωση επιπλοκής κατά τη διαδικασία υδρόλυσης; Εάν ναι, ποιος; Εάν όχι, γιατί;

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχουν κλιμάκια παρατηρητών της ΕΕ αλλά και από τις ενδιαφερόμενες μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα), για την επίβλεψη της όλης διαδικασίας, εφ' όσον το ζητήσουν;».

Διαβάστε επίσης:

Επιστολή βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την απόρριψη των χημικών του Άσαντ

Σε γενικό συναγερμό η Κρήτη για τα χημικά της Συρίας

Τρίτο φορτίο χημικών όπλων απομακρύνθηκε από τη Συρία

Πιέσεις Υπ.Εξ. για την προστασία της Μεσογείου από τα χημικά του Άσαντ

Σοκ από την είδηση καταστροφής χημικών του Άσαντ ανοιχτά των Χανίων