Εκλογές ΔΣΑ: Το έργο και οι δεσμεύσεις της «Κοινωνίας των Δικηγόρων»

Εκλογές ΔΣΑ: Το έργο και οι δεσμεύσεις της «Κοινωνίας των Δικηγόρων»

Στη συγκεκριμένη περίοδο που η Ελλάδα διέρχεται την μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία φυσικά έχει αγγίξει και το δικηγορικό λειτούργημα, οι περίπου 21.600 δικηγόροι της Αθήνας ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου τους στις 23 και 24 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ των δεκατριών συνδυασμών και των οκτώ υποψηφίων που διεκδικούν τις ψήφους των μελών του ΔΣΑ, ξεχωρίζει η υποψηφιότητα του σημερινού προέδρου του Δ.Σ.Α. κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, επικεφαλής του συνδυασμού «Κοινωνία των Δικηγόρων», ο οποίος ανήκει στον χώρο της Ν.Δ. χωρίς να έχει λάβει το επίσημο χρίσμα.

301. PHOTO

Η «Κοινωνία των Δικηγόρων», στην οποία ανήκουν πολύ ισχυρές παρουσίες του νομικού κόσμου, όπως αυτή της κ. Ιωάννας Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, σημερινής Αντιπροέδρου και επί χρόνια ενεργούς στα του Δ.Σ.Α., και επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης, έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο, το οποίο αποτελεί και εχέγγυο για τις μελλοντικές δεσμεύσεις του συνδυασμού.

oo

Στη διάρκεια της προεδρίας του Δικηγορικού συλλόγου, οι έγκριτοι δικηγόροι που απαρτίζουν τον συνδυασμό κατάφεραν να επιτύχουν:

-Τον εκσυγχρονισμό του Δ.Σ.Α: Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας Συλλόγου, ενημέρωση με sms για την έκδοση αποφάσεων, ηλεκτρονική ανάρτηση των εκθεμάτων των Δικαστηρίων, χορήγηση ψηφιακών υπογραφών, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική έκδοση των γραμματίων, αποϋλοποίηση των ενσήμων και ενσωμάτωσή τους στα γραμμάτια, δωρεάν επαγγελματικές ιστοσελίδες για όλα τα μέλη μας.

-Την εξασφάλιση των γραμματίων αναφοράς ως minimum διασφάλιση της αμοιβής του δικηγόρου και διασφάλιση πόρων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

-Τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων: Βελτίωση πολλών διατάξεων από το προϊσχύον Π.Δ 3026/1954 (εξετάσεις ασκουμένων, αναμόρφωση πειθαρχικών συμβουλίων, διατήρηση και επέκταση γραμματίου αναφοράς στο σύνολο των διαδικασιών κ.λ.π.).

-Τη μη μετακύλιση πολλών διαδικασιών στην αρμοδιότητα των Συμβολαιογράφων (συναινετικά διαζύγια, προσημειώσεις, κ.λ.π.).

-Τη δημιουργία κέντρου επιμόρφωσης και πιστοποίησης Διαμεσολαβητών «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» προς ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών.

-Τη δημιουργία και λειτουργία ιατρείου στην Ευελπίδων.

-Τη διαρκή εκπαίδευση δικηγόρων με συνεχή οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων.

-Την κατοχύρωση αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων στον ιδιωτικό τομέα και προσφυγές στα Δικαστήρια για τη μη επέκταση του Φ.Π.Α. στους έμμισθους Δικηγόρους.

-Την εποικοδομητική συνεργασία με την ΕΑΝΔΑ για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους ασκούμενους και τους νέους Δικηγόρους.

-Την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Δ.Σ.Α. διά της στενής συνεργασίας με το C.C.B.E. (Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης).

-Τη συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές .

-Τη μαχητική παρουσία για κάθε πρόβλημα στον χώρο και στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης .

-Νομοθετικές παρεμβάσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις.

ppppp

Με το σημαντικό αυτό έργο να λειτουργεί ως παρακαταθήκη, η «Κοινωνία των Δικηγόρων» δεσμεύεται ότι:

-Θα συνεχίσει τη θεσμική μάχη για τη νομοθετική κατοχύρωση των αμοιβών και τη διατήρηση της δικηγορικής ύλης.

-Θα παρεμβαίνει διεκδικητικά για την ελάφρυνση και τον εξορθολογισμό των φορολογικών και των ασφαλιστικών βαρών των δικηγόρων

-Θα αναλαμβάνει θεσμικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση του αριθμού των εισακτέων στις Νομικές Σχολές και θα συμβάλλει στη νέα θεσμική πραγματικότητα των εξετάσεων για τη λήψη της άδειας.

-Θα επαγρυπνεί για το νομικό καθεστώς των πολυεπαγγελματικών εταιριών και τη δήθεν «απελευθέρωση» ενός ήδη ελεύθερου και ανοικτού επαγγέλματος.

-Θα μεριμνεί για τις ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες της δικηγορικής οικογένειας (ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι, μητέρες, έμμισθοι).

-Θα επεκτείνει τη χρήση των ηλεκτρονικών και άλλων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών και την ευρυθμία του συστήματος και την αποφόρτιση της δικηγορικής καθημερινότητας με στόχο τη μετάβαση της ελληνικής δικηγορίας στην «ηλεκτρονική εποχή».

-Θα προωθεί θεσμικά και θα υποστηρίζει σε επίπεδο κατάρτισης τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.

-Θα εργάζεται για ένα σταθερό δικονομικό πλαίσιο, προϋπόθεση νομικής ασφάλειας και επενδυτικής σταθερότητας, και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε κρίσιμους κλάδους.

-Θα μετέχει ενεργά στις επιστημονικές και κλαδικές διεργασίες της νομικής κοινότητας του ευρωπαϊκού χώρου.

-Θα προτείνει πρακτικές λύσεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

-Θα επαγρυπνεί για τη νομιμότητα μέτρων που επιδρούν στην ζωή των Ελλήνων πολιτών.

-Θα συντονίζει τη δράση της με επιστημονικούς φορείς της νομικής κοινότητας και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας και θα επιδιώκει την εκπροσώπηση του δικηγορικού κόσμου σε εγχώρια και διεθνή fora.

-Θα επεξεργάζεται λύσεις βελτίωσης των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών μηχανισμών του Συλλόγου.

-Θα εκκινήσει την υλοποίηση της Λέσχης, έργου πνοής για τη δικηγορική καθημερινότητα.

-Θα προωθήσει την ίδρυση παρατηρητηρίου νομοθεσίας και νομολογίας.

Διαβάστε επίσης: 

Οι δικηγόροι ψηφίζουν

Ιωάννα Καλαντζάκου: Ευθύνη να ΄σαι Δικηγόρος