ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθανασίου-Βρυξέλλες:Στόχος η δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής

Αθανασίου-Βρυξέλλες:Στόχος η δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής

H προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, ήταν τα βασικά θέματα του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, ο προεδρεύων του Συμβουλίου, υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου υπογράμμισε ότι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστεί ότι για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ θα ισχύουν κοινοτικοί κανόνες. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή τόνισε ότι εξετάστηκαν η δομή του νέου θεσμού και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του. Σημείωσε ότι η ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία του φακέλου, καθώς η καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σήμερα που η οικονομική κρίση καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση και του τελευταίου ευρώ των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων δράσης για όλα τα κράτη-μέλη. «Στόχος είναι να ολοκληρώσουμε μέσα στα συντομότερα, κατά το δυνατόν, χρονικά πλαίσια την πρώτη ανάγνωση επί της σχετικής πρότασης Κανονισμού», είπε.

athna

Ο κ. Αθανασίου τόνισε ακόμη ότι «εξετάστηκε η πρόταση Οδηγίας για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των παιδιών που θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και καθορίσαμε τα επόμενα βήματα για την επεξεργασία του νομοθετήματος σε τεχνικό επίπεδο». Το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της ελληνικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού. Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των κρατών-μελών το ότι δίδεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ένα δικονομικό εργαλείο που θα εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών.

Τέλος, ανέφερε ότι οι υπουργοί Δικαιοσύνης ενημερώθηκαν και για δύο ακόμα επιτυχίες της ελληνικής Προεδρίας, τις συμφωνίες που επετεύχθησαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τον Κανονισμό για την τροποποίηση του κανόνα για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις αλλά και επί της Οδηγίας για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου.

Διαβάστε επίσης:

Αυστηροποιούνται οι ποινές για δωροδοκία