ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τετάρτη στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απόκτηση της ιθαγένειας

Την Τετάρτη στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απόκτηση της ιθαγένειας

Εισάγεται την ερχόμενη εβδομάδα προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά ρυθμίσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Όπως αποφασίσθηκε στην διάσκεψη των προέδρων της Βουλής η συζήτηση θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί σε δύο και αν χρειαστεί σε τρεις συνεδριάσεις.