ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, 13ου-14ου μισθού και σύνταξης

ΚΚΕ: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, 13ου-14ου μισθού και σύνταξης

Πρόταση νόμου κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ σήμερα (09/03/2016) στη Βουλή, για την επαναφορά των εισοδημάτων των μισθωτών και των συνταξιούχων στην προ κρίσης κατάσταση, καθώς και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Στην πρόταση νόμου περιλαμβάνονται η επαναφορά της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ και ημερομίσθιο στα 33,57 ευρώ, η επαναφορά των επιδομάτων που έχουν καταργηθεί, η επαναφορά του κατώτερου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και του 13ου και 14ου μισθού.

Το ΚΚΕ προτείνει επίσης, την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων μετά τη λήξη τους στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων σε διαιτησία και την επαναφορά της μετενέργειας της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων έως την υπογραφή νέας σύμβασης.