Ν. Παππάς: Αλλάζει το τοπίο για την τηλεοπτική διαφήμιση

Ν. Παππάς: Αλλάζει το τοπίο για την τηλεοπτική διαφήμιση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου».

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Παππάς, με το Ηλεκτρονικό Σύστημα ρυθμίζεται, απλουστεύεται και εκσυγχρονίζεται η διάθεση και η αγορά τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, με στόχο την επίτευξη διαφάνειας στον εν γένει χώρο, τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και νόθευσης του υγιούς ανταγωνισμού αλλά και την προστασία ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως των ανήλικων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές, η ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου θα λειτουργήσει ως ένα "χρηματιστήριο", μέσω του οποίου κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά με τον πλέον διαφανή τρόπο.

Στο σύστημα θα συμμετάσχουν σε πρώτη φάση τα τέσσερα ιδιωτικά κανάλια που θα προκύψουν από τον εν εξελίξει διαγωνισμό, καθώς και αυτά της ΕΡΤ, δεδομένου ότι αυτά απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης. Σε δεύτερο χρόνο θα εξετασθεί η προοπτική ένταξης επιπλέον ΜΜΕ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Τα κανάλια θα μπορούν να διαπραγματευθούν τις τιμές πώλησης του τηλεοπτικού τους χρόνου όπως επιθυμούν, ορίζοντας τις τιμές εκκίνησης και προχωρώντας στις συναλλαγές με τους ενδιαφερόμενους που θα προσφέρουν την υψηλότερη τιμή.

«Με αυτό τον τρόπο, θα αφαιρεθεί η δυνατότητα των media shops ή των μεγάλων χορηγών να κατευθύνουν τη διαφήμιση στα ΜΜΕ που τους παρέχουν τη μεγαλύτερη επιβράβευση. Τα διαφημιστικά κονδύλια θα κατευθύνονται, πλέον, στα media που προσφέρουν την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης και ο διαφημιστικός χρόνος στον διαφημιζόμενο που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καταπολέμηση της νόθευσης του ανταγωνισμού και της φοροδιαφυγής, χωρίς κανενός είδους παρέμβαση στην ελευθερία των ΜΜΕ να προσδιορίζουν τις τιμές και να συμβάλλονται με τους διαφημιζόμενους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα απλοποιήσει τη διαδικασία τιμολόγησης και έκδοσης παραστατικών, ενώ θα παράσχει άμεση πρόσβαση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με προφανή το θετικό φορολογικό αντίκτυπο. Επίσης, θα διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και ιδιαίτερα των ανηλίκων (για παράδειγμα, η τήρηση των διατάξεων σχετικά με το χρόνο προβολής διαφημίσεων που απευθύνονται σε παιδιά)», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.