Γ. Παπανδρέου: Προστατεύσαμε τις περιουσίες των πολιτών και δε χάθηκε ούτε ευρώ από τις αποταμιεύσεις

Γ. Παπανδρέου: Προστατεύσαμε τις περιουσίες των πολιτών και δε χάθηκε ούτε ευρώ από τις αποταμιεύσεις

Γ. Παπανδρέου: Προστατεύσαμε τις περιουσίες των πολιτών και δε χάθηκε ούτε ευρώ από τις αποταμιεύσεις.