Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη διαχείριση υδάτινων πόρων

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη διαχείριση υδάτινων πόρων

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, εξέδωσαν οι Οικολόγοι πράσινοι. Σε αυτή, αναφέρεται:

«Στο πρόσφατο 8ο Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων εγκρίθηκε ψήφισμα σχετικά με την εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ Νήσων της διαχείρισης υδάτινων πόρων & υποδομών στα νησιά.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι:

• Εκφράζουμε τη ριζική αντίθεσή μας στις ληφθείσες όσο και στις δρομολογούμενες αποφάσεις ΟΤΑ σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, με τις οποίες παραχωρείται για ΕΙΚΟΣΙ χρόνια στην ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. η διαχείριση των υφιστάμενων υδάτινων πόρων (νερό, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις κλπ) αλλά και των όποιων μελλοντικών επενδύσεων για ύδρευση /άρδευση, αποχέτευση.

• Θεωρούμε ότι η διαχείριση του νερού, ως φυσικού πόρου και αγαθού στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης, δεν μπορεί να παραδοθεί σε καμία Ανώνυμη Εταιρεία που βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης και θα επιβάλλει στους καταναλωτές τους νόμους της αγοράς.

• Αμφισβητούμε επίσης το κατά πόσον η διαχείριση των υδάτινων πόρων των νησιών -με τις ιδιαίτερες δυνατότητες, ανάγκες και προβλήματα του καθενός -μπορεί να επιχειρηθεί κεντρικά από μία Υπηρεσία με αποτελεσματικό τρόπο. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσφατη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση (Καλλικράτης) σχεδιάστηκε στη λογική της δημιουργίας Δήμων -Κυβερνείων και της Περιφερειακής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.

• Αναγνωρίζουμε ότι σε πολλά νησιά και περιοχές υπήρξε μέχρι σήμερα αδράνεια ή και κακοδιαχείριση που οδήγησε σε κακή ποιότητα, παραβατικότητα, ελλιπέστατη καταγραφή και χρεώσεις αλλά και απουσία επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλωσης. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί πειστική δικαιολογία για μια λευκή επιταγή - παραχώρηση των τοπικών πόρων και της δημοτικής περιουσίας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που εξυπηρετεί ίσως ανάγκες βελτίωσης του "πακέτου" της για να πωληθεί σε υψηλότερη τιμή και όχι προσπάθεια να λυθούν προβλήματα που όντως αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

• Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για αναβάθμιση της λειτουργίας των ΔΕΥΑ ή των υπηρεσιών των Δήμων καθώς και την παροχή τεχνικής και άλλης υποστήριξης, είτε αυτή προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ είτε από γειτονική ΔΕΥΑ με σχετική εμπειρία. Προτείνουμε όμως να χρησιμοποιηθούν συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και όχι συμβάσεις ολοκληρωτικής παραχώρησης πόρων, υποδομών και δικτύων, και μάλιστα για 20 χρόνια!.

• Καλούμε τους νησιωτικούς Δήμους να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους, να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους

• Yποστηρίζουμε τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς που με Επιτροπές Αγώνα επιδιώκουν την ακύρωση των αποφάσεων και τη μη υπογραφή από τους Δημάρχους των σχετικών συμβάσεων αλλά και απαιτούν βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.