Νέα εγκύκλιος για την εργασιακή εφεδρεία

Νέα εγκύκλιος για την εργασιακή εφεδρεία

Νέα εγκύκλιο για την εργασιακή εφεδρεία εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Την εγκύκλιο υπογράφει ο υπουργός κ. Δημήτρης Ρέππας και απευθύνεται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Επισημαίνει δε την ανάγκη τήρησης των καταληκτικών ημερομηνιών για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων έναρξης της εργασιακής εφεδρείας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως προκειμένου να μην υπάρξουν προσκόμματα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις διοικητικού / προσωπικού να αποστείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία άμεσα και όχι μετά την 28η Νοεμβρίου 2011 αναλυτικές καταστάσεις με τα στοιχεία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο φορέα τους και έχει γεννηθεί κατά τα έτη 1958 και προγενέστερα και ενδέχεται να πληροί τα κατά περίπτωση έτη ασφάλισης για την ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία.

Με τη σειρά τους τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει άμεσα να απαντήσουν στους διάφορους φορείς αν οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση έχουν χρόνο ασφάλισης στο ταμείο για το χρονικό διάστημα πριν από την πρόσληψή τους στον φορέα που υπηρετούν σήμερα και εν συνεχεία να εκδίδουν κατά άμεση προτεραιότητα βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης, η οποία και θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν αίτησής τους.