Πέντε νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες εκτινάσσουν το Καζακστάν

Πέντε νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες εκτινάσσουν το Καζακστάν

Το Καζακστάν διεκδικεί δυναμικά και αποφασιστικά την είσοδό του στις 30 πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου με όραμα και τόλμη.

Του Κωνσταντίνου Σ. Μαργαρίτη

Ο Πρόεδρός του κ. Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, ανακοίνωσε την έναρξη των «πέντε κοινωνικών πρωτοβουλιών», οι οποίες περιλαμβάνουν σοβαρές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αναμένεται ότι αυτές οι ενέργειες θα έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες μιας χώρας 18 εκατομμυρίων.

Οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις του Προέδρου του Καζακστάν περιλαμβάνουν την διευκόλυνση και μείωση του κόστους για στεγαστικά δάνεια και την παροχή των μικροπιστώσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και την επέκταση της πρόσβασης των πόλεων στο φυσικό αέριο.

Η πρώτη πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα «7-20-25», το οποίο αποσκοπεί στην παροχή μακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων χαμηλού κόστους. Το επιτόκιο του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 7% ετησίως, αντί για το σημερινό 14-16%. Το μέγιστο ποσό πληρωμής δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού ποσού του δανείου, σε αντίθεση με το παραδοσιακό 30-50%, και οι όροι πίστωσης θα αυξηθούν από 10 χρόνια σε 15 με 25 χρόνια.

Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των χαμηλόμισθων εργαζομένων από 10% σε 1%, για τα άτομα των οποίων ο μισθός δεν υπερβαίνουν τα 200 ευρώ. «Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μισθωτών της χώρας, το οποίο υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια πολίτες, θα έχει υψηλότερο μισθό χωρίς να αυξάνει την επιβάρυνση των εργοδοτών», είπε ο κ. Ναζαρμπάγιεφ.

Το τρίτο μέτρο διευρύνει την πρόσβαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, παρέχοντας επιπλέον 20.000 κρατικές υποτροφίες για το σχολικό έτος 2018-2019, στις ήδη υπάρχουσες 54.000 υποτροφίες. Περίπου 11.000 νέες υποτροφίες θα χορηγηθούν σε φοιτητές τεχνικών επιστημών.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών για 75.000 φοιτητές μέχρι το 2022, μέσω σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η τέταρτη πρωτοβουλία έχει ως στόχο την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος με την αύξηση του αριθμού των μικροπιστώσεων από 99,8 εκατομμύρια δολάρια το 2017 σε 193,4 εκατομμύρια δολάρια το 2018. Ο κ. Ναζαρμπάγιεφ και η κυβέρνησή του δίνουν βαρύτητα σε αυτή την πρωτοβουλία, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές.

Η πέμπτη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στο φυσικό αέριο, για κοντά στα 3 εκατομμύρια άτομα που ζουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή θα ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα μειώσει τις επιβλαβείς εκπομπές κατά έξι φορές ή έως 35.000 τόνους ετησίως μόνο στην Αστάνα.

Το Καζακστάν αλλάζει συστηματικά και προωθεί δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η κυβέρνηση του σημερινού Προέδρου κ. Ναζαρμπάγιεφ κερδίζει το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας του λαού της.

Με εξωστρέφεια και ρεαλισμό η χώρα παρουσιάζει ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, που αποδεικνύει ότι όταν δουλεύεις στρατηγικά πετυχαίνεις το καλύτερο δυνατό για το λαό σου.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης
Δημοσιογράφος