ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Πρέπει να μην εμφανιζόμαστε πια ως ικέτες»