ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Είναι σαν να έχουμε μια σκάλα με κάμποσα σκαλιά»

«Είναι σαν να έχουμε μια σκάλα με κάμποσα σκαλιά»

Για την υπέρβαση της κρίσης, στον «Αθήνα 9.84»

Σχόλιο: Ενώ τα ασανσέρ ανακαλύφθηκαν 150 έτη πριν…