«Να συνεχίσουμε την κάθαρση χωρίς κομματικές σκοπιμότητες»

«Να συνεχίσουμε την κάθαρση χωρίς κομματικές σκοπιμότητες»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης στον «Τύπο της Κυριακής»

Σχόλιο: Το ημερολόγιο γράφει 1989…