ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Υιοθετώ το αίτημα για άρση της επιστράτευσης των ναυτικών

Υιοθετώ το αίτημα για άρση της επιστράτευσης των ναυτικών

Στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM

Σχόλιο: Άντε με το καλό να σταματήσετε και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου