«Διαπραγματευόμαστε με τους δανειστές μας την επόμενη ημέρα»

«Διαπραγματευόμαστε με τους δανειστές μας την επόμενη ημέρα»

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες

Σχόλιο: Ε βέβαια, αφού λύσατε το παρόν, πάτε για το μέλλον... Ποιος τη χάρη μας!