«Καλύτερες ημέρες δεν σημαίνει τέσσερα αυτοκίνητα και οκτώ κινητά»

«Καλύτερες ημέρες δεν σημαίνει τέσσερα αυτοκίνητα και οκτώ κινητά»

Ο ποιητής στο «Βήμα της Κυριακής»

Σχόλιο: Τρέντυ μπουρζουαζία των 700 ευρώ