Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος αναδείχτηκε και πάλι ο κ. Φώτιος Ν. Πατσουράκος, μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ένωσης.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν για να εκλέξουν προεδρείο, την Τρίτη (07/11/2017) στα γραφεία του Καρδιολογικού Κέντρου Ηλιούπολης. Όπως προέκυψε από την ψηφοφορία, το νέο ΔΣ συγκροτούν στις αντίστοιχες θέσεις οι: 

- Πρόεδρος: Φώτης Πατσουράκος

- Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μαμπλέκος

- Γραμματέας: Βασίλης Δημόπουλος

- Ταμίας: Λιλίκα Παππά

- Ειδικός γραμματέας: Γιώργος Κορωνιώτης

- Μέλη Δ.Σ: Δημήτρης Σαρατσιώτης, Αθανάσιος Πατσιαλάς, Μιχάλης Κουρουμέτης,
Νικόλαος Βαρβαρίγος.