Ξανθός: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικού πυλώνα του ΕΣΥ

Ξανθός: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικού πυλώνα του ΕΣΥ

Στρατηγική απάντηση στην κρίση των συστημάτων υγείας, αλλά και ασπίδα για τους αδύναμους πολίτες, αποτελεί η ενδυνάμωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε ο Ανδρέας Ξανθός, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), στη Γενεύη.

Ο κ. Ξανθός τόνισε ότι η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικού «πυλώνα» του ΕΣΥ «συνιστά μία μεταρρυθμιστική τομή που προωθούμε σε συνεργασία με την Ε.Ε και τον ΠΟΥ. Πυρηνικά στοιχεία του νέου μοντέλου είναι οι αποκεντρωμένες δομές οικογενειακής φροντίδας που διασφαλίζουν εγγύτητα με τον πληθυσμό αναφοράς, οι τομεοποιημένες υπηρεσίες και ο κοινοτικός προσανατολισμός τους, η ολιστική φροντίδα υγείας. Η μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ δεν είναι "εργαλείο" για τη λιτότητα και τις περικοπές στις δαπάνες υγείας. Εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών και την εγγυημένη κάλυψη των αναγκών τους, ενώ ταυτόχρονα συνιστά μία πραγματική αλλαγή παραδείγματος στην υγεία: από την αρρύθμιστη, ανεξέλεγκτη και αποσπασματική αγορά υπηρεσιών με ευθύνη του πολίτη, στην ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα με ευθύνη της Πολιτείας».

Αναφερόμενος στον τομέα του φαρμάκου, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως για την ελληνική κυβέρνηση η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η καθολική και ισότιμη κάλυψη των τεκμηριωμένων φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, με ταυτόχρονη προστασία των οικονομικά αδύναμων πολιτών από δυσβάστακτες επιβαρύνσεις.

«Η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να καταλάβει ότι ο δρόμος του περιορισμού των κερδών της και της διαπραγμάτευσης κοινωνικά αποδεκτών τιμών αποζημίωσης σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, είναι δρόμος χωρίς επιστροφή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ξανθός.