ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Αυτός είναι ο ισχυρότερος παράγοντας που σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα

Κορονοϊός: Αυτός είναι ο ισχυρότερος παράγοντας που σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA

O κορονοϊός SARS-CoV-2 προσβάλλει δυσανάλογα ορισμένες ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα (υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσο). Ωστόσο, άλλος φαίνεται πως είναι ο ισχυρότερος παράγοντας που σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα.

 

Αυτός είναι η ηλικία. Πολλές μελέτες έχουν επισημάνει τα χαμηλά ποσοστά λοίμωξης με τον SARS-CoV-2 στα παιδιά, τα οποία φαίνεται ότι έχουν λιγότερα και ηπιότερα συμπτώματα σε σύγκριση με τους ενήλικες.

Σε μια μελέτη από την Κίνα, εξετάστηκαν άτομα με στενές επαφές με ασθενείς με COVID-19, και διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά μόλυνσης στα παιδιά ήταν συγκρίσιμα με τα ποσοστά σε νεότερους ενήλικες (ηλικίας 30-49 ετών), αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι σε ηλικιωμένους ασθενείς (ηλικίας ≥60 ετών). Στην Ισλανδία, μεταξύ των ατόμων με σχετικά υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, διαπιστώθηκε μόλυνση από τον SARS-CoV-2 στο 6,7% των παιδιών κάτω των 10 ετών σε σύγκριση με το 13,7% των ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω. Όμως, στη μαζική εξέταση του γενικού πληθυσμού, δεν διαπιστώθηκαν κρούσματα SARS-CoV-2 σε παιδιά κάτω των 10 ετών, σε σύγκριση με 0,8% των ατόμων ηλικίας άνω των 10 ετών. Φαίνεται ότι και στις ΗΠΑ η συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης SARS-CoV-2 σε παιδιά είναι χαμηλότερη των ενηλίκων. Μια μελέτη που ονομάζεται Human Epidemiology and Response to SARS-CoV-2 (HEROS) και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ, έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθήσει 6.000 παιδιά, ώστε να προσδιορίσει παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της COVID-19.

Το ρινικό επιθήλιο των παιδιών και η ευπάθεια στον κορονοϊό

Τα αίτια αυτής της διαφοράς αποτελούν αντικείμενο έρευνας, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές θεραπείες ή στρατηγικές πρόληψης. Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Journal of the American MedicalAssociation (JAMA), ερευνητές προσδιόρισαν ένα παράγοντα που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτή τη διαφορά σε σημαντικό βαθμό. Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της εργασίας.

Το ρινικό επιθήλιο είναι μία από τις πρώτες θέσεις λοίμωξης με τον SARS-CoV-2. Οι ερευνητές μελέτησαν τη γονιδιακή έκφραση (δηλαδή κατά πόσο το γονίδιο που περιέχει μια πληροφορία τελικά εκφράζεται) σε δείγματα από ρινικό επιθήλιο. Πιο συγκεκριμένα, εξέτασαν την έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης 2 (ACE2) που βρίσκεται στην κυτταρική επιφάνεια. Έχει αποδειχθεί ότι η πρωτεΐνη-ακίδα του ιού SARS-CoV-2 συνδέεται με το ένζυμο αυτό πάνω στο κύτταρο, ώστε ο ιός να μπορέσει τελικά να μπει μέσα στα κύτταρα. Μεταξύ μιας ομάδας 305 ατόμων ηλικίας 4 έως 60 ετών, φάνηκε ότι η έκφραση του γονιδίου της ACE2 είχε συσχέτιση με την ηλικία, έτσι τα μικρότερα παιδιά (4-9 ετών) είχαν σημαντικά χαμηλότερη έκφραση σε σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες και αυτή αυξανόταν στα μεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας 10-17 ετών), κατόπιν στους νεαρούς ενήλικες (18-24 ετών) και ακόμα περισσότερο στους ενήλικες (≥25 έως 60 ετών).

Ο υποδοχέας ACE2 είναι η θέση που συνδέεται η πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2. Η ακίδα έχει μια περιοχή που προσδένεται στον ACE2, όμως για να αποκαλυφθεί αυτή η περιοχή και να συνδεθεί πρέπει πρώτα να υποστεί «επεξεργασία» από μια άλλη πρωτεΐνη, την TMPRSS2, που επίσης βρίσκεται πάνω στα ανθρώπινα κύτταρα. Η TMPRSS2 φαίνεται να διασπά το «κάλυμμα» της πρωτεΐνης-ακίδας του SARS-CoV-2, επιτρέποντας τη σύνδεση με τον ACE2 και την είσοδο του ιού ώστε να πολλαπλασιαστεί.

Σε μελέτη όπου αναλύθηκε η έκφραση του RNA σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου (δηλαδή σε κάθε ένα κύτταρο ξεχωριστά) χαρτογραφήθηκε η έκφραση της ACE2 σε διάφορα κύτταρα. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η ACE2 εκφράζεται στα εκκριτικά κύτταρα του ρινικού επιθηλίου (στην ανώτερη αναπνευστική οδό δηλαδή) και στα κυψελιδικά κύτταρα (πνευμονοκύτταρα) τύπου II της κατώτερης αναπνευστικής οδού (στον πνεύμονα). Σε ινωτικούς ιστούς ανθρώπινου πνεύμονα, μόνο το 1,4% των κυψελιδικών κυττάρων τύπου II εξέφραζε την ACE2 και μόνο 0,8% εξέφραζε τόσο την ACE2 όσο και την TMPRSS2. Σε χειρουργικά δείγματα από ηθμοειδείς κόλπους (τμήμα του ανώτερου αναπνευστικού), το 1,3% όλων των εκκριτικών κυττάρων εξέφραζαν ACE2 ενώ 0,3% εξέφρασαν τόσο ACE2 όσο και TMPRSS2 αλλά αυτό ήταν υψηλότερο μεταξύ των εκκριτικών κυπελλοειδών κυττάρων. Φαίνεται δηλαδή, ότι ο αριθμός κυττάρων στην αναπνευστική οδό που εκφράζουν ACE2 είναι μάλλον περιορισμένος. Η περαιτέρω αξιολόγηση της έκφρασης ACE2 σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου και σε παιδιά, θα μπορούσε να βοηθήσει να καταλάβουμε αν στα παιδιά ένα χαμηλότερο ποσοστό κυττάρων εκφράζει την ACE2 ή αν αυτό που συμβαίνει είναι ουσιαστικά μείωση της έκφρασης της ACE2 ανά κύτταρο.

Το ACE2 έχει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της δράσης του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (του ACE). Το ACE αποκόπτει την αγγειοτενσίνη II από την αγγειοτενσίνη I. Κατόπιν, η αγγειοτενσίνη II μπορεί να προκαλέσει αγγειοσύσπαση, φλεγμονή και ίνωση. Το ACE2 όμως μπορεί να διασπάσει την αγγειοτενσίνη II σε αγγειοτενσίνη 1-7, η οποία μπορεί να καταστέλλει τη φλεγμονή και την ίνωση και να προκαλέσει αγγειοδιαστολή. Σε προηγούμενες μελέτες έχει βρεθεί ότι το ACE2 παίζει προστατευτικό ρόλο σε σοβαρό πνευμονική βλάβη σε ποντίκια. Έτσι, στο ρινικό επιθήλιο, η χαμηλότερη έκφραση ACE2 θα μπορούσε να ελαττώσει τον κίνδυνο λοίμωξης από τον SARS-CoV-2, όμως στην κατώτερη αναπνευστική οδό (δηλαδή στον πνεύμονα), η μειωμένη έκφραση του ACE2 θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και πνευμονικής βλάβης.

Βέβαια στην μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMΑ, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η έκφραση του ACE2 στο ρινικό επιθήλιο (την οποία μελέτησαν) δεν αντικατοπτρίζει την έκφραση ACE2 στο πνευμονικό επιθήλιο (το οποίο δεν μελέτησαν). Επιπλέον τονίζουν ότι η έκφραση του ACE2 στην κατώτερη αναπνευστική οδό βρίσκεται υπό διαφορετική ρύθμιση. Αυτό τονίζει τη σημασία της κατανόησης της κατανομής του ACE2 στα διάφορα κύτταρα σε διάφορα μέρη του αναπνευστικού (και άλλων οργάνων όπως έχει διαπιστωθεί πρόσφατα). Επίσης, έχει σημασία η μελέτη της κατανομής του ACE2 που βρίσκεται συνδεδεμένο πάνω στα κύτταρα και του ACE2 που κυκλοφορεί ελεύθερο στο πλάσμα. Το ACE2 αποσπάται από την κυτταρική μεμβράνη κατά τη σύνδεση του με τον SARS-CoV-2, απελευθερώνοντας το ACE2 στο πλάσμα. Ο ρόλος του διαλυτού ACE2 στην εξουδετέρωση του ιού SARS-CoV-2 έχει δειχθεί πρόσφατα σε πειράματα in vitro, αλλά η δεν έχει ακόμη καθοριστεί ακόμα η δραστικότητα του in vivo, σαν πιθανή θεραπευτική στρατηγική.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός – Λέκκας στο Newsbomb.gr: «Αναμένεται μετασεισμός έως 5,6 Ρίχτερ στην Κρήτη»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Google News Publisher Ακολούθησε το Newsbomb.gr
στο Google News

Κικίλιας από Σάμο: Πρέπει να στηρίξουμε τα νησιά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή

04 Ιουν 2020 14:36

Ιδρύμα Μείζονος Ελληνισμού: «Κι από Σμύρνη…Σαλονίκη» της Μιμής Ντενίση

04 Ιουν 2020 14:32

Θρήνος στον ΠΑΟΚ: Πέθανε εμβληματικός παλαίμαχος

04 Ιουν 2020 14:32

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: «Εγώ τη δολοφόνησα» (pics)

04 Ιουν 2020 14:31

Χαμός στη Μύκονο: «Εξαφανίστηκαν» οι ξαπλώστρες (video)

04 Ιουν 2020 14:26

Ειρήνη Σκλήβα: Η απόφαση που δεν περιμέναμε

04 Ιουν 2020 14:24

Κέρκυρα - Πρώην σύντροφος «δράκου»: «Τον αγαπώ - Κοντά του ένιωθα ασφάλεια»

04 Ιουν 2020 14:22

Επίδομα 800 ευρώ: Προσοχή - Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις

04 Ιουν 2020 14:17

Γερμανός εισαγγελέας: «Η μικρή Μαντλίν είναι μάλλον νεκρή»

04 Ιουν 2020 14:16

Περιοδεία Τσίπρα στη Ρόδο: Να στηριχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

04 Ιουν 2020 14:14

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος

04 Ιουν 2020 14:04

Έφοδος σε κελιά της «17Ν» στον Κορυδαλλό: Βρήκαν στειλιάρια και μαχαίρια

04 Ιουν 2020 14:00

Τα 4 ζώδια που δεν αντέχουν την κριτική

04 Ιουν 2020 14:00

Αγίου Πνεύματος 2020: Πότε «πέφτει» το τριήμερο - Οι επόμενες αργίες

04 Ιουν 2020 13:58

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Διευρύνονται τα κριτήρια για τα 2 δισ. ευρώ

04 Ιουν 2020 13:51

Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Αυτός είναι ο αγνοούμενος στον Υμηττό

04 Ιουν 2020 13:51

Οδηγός άναψε λαμπάδα δύο μέτρων μετά από αυτό! (vid)

04 Ιουν 2020 13:47

Ίντριγκα με τις photos της Σπυροπούλου. Την παχαίνουν ή την αδυνατίζουν;

04 Ιουν 2020 13:40

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Mega τζακ ποτ - Χιλιάδες στήλες το λεπτό για τα 11,5 εκατ. ευρώ

04 Ιουν 2020 13:38

Έβρος: Η αλήθεια για το «κύμα μεταναστών» - Σε ετοιμότητα Στρατός και ΕΛ.ΑΣ

04 Ιουν 2020 13:38

Βίντεο-σοκ: Αστυνομικοί συλλαμβάνουν και πατούν στο λαιμό μαύρο άνδρα

04 Ιουν 2020 13:37

Επίθεση με βιτριόλι: «Ανοίγει» ο υπολογιστής της Ιωάννας-Τι είπε ο πρώην της

04 Ιουν 2020 13:26

Στοματικός καρκίνος: 6 πρώιμα σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε (βίντεο)

04 Ιουν 2020 13:20

Αγνώριστη η Άννα Βίσση: Δες την στις νέες της φωτογραφίες

04 Ιουν 2020 13:17

Έπος: Διάσημος ηθοποιός κυκλοφορούσε για 3 μήνες γυμνός! - Ποιος είναι;

04 Ιουν 2020 13:10

Super League: Παπαπέτρου στην Τούμπα, Τζήλος στο ΟΑΚΑ

04 Ιουν 2020 13:08

Σπυροπούλου: Οι πρώτες αρετουσάριστες φωτό της με μπικίνι

04 Ιουν 2020 13:02

Συγκλονίζει πρώην νικητής της Eurovision - Τι αποκάλυψε για τον εθισμό του

04 Ιουν 2020 13:02

Τα καθηλωτικά πορτρέτα της Loretta Lux (pics)

04 Ιουν 2020 12:50

Ο Άκης Πετρετζίκης και η DPG Digital Media σας καλωσορίζουν σε ένα γαστρονομικό ταξίδι!

04 Ιουν 2020 12:48

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η φωτογραφία θα «μπλοκάρει» το κινητό σας

04 Ιουν 2020 12:47

Προσοχή! Μην βάλεις αυτή την εικόνα για φόντο στο κινητό σου (pic+vid)

04 Ιουν 2020 12:42

Δολοφονία στον Ασπρόπυργο: 18χρονος σκότωσε τον οδηγό του φορτηγού

04 Ιουν 2020 12:38

ΕΛΣΤΑΤ: Ύφεση 0,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2020

04 Ιουν 2020 12:37

Πέτσας: Επιστολές Μητσοτάκη στην ΕΕ για τις προκλήσεις της Τουρκίας

04 Ιουν 2020 12:37

Η Vodafone φέρνει νέα εποχή με απεριόριστα data για όλους

04 Ιουν 2020 12:35

Θυμάστε τον Πρόδρομο του Big Brother - Δείτε πώς είναι σήμερα (pics)

04 Ιουν 2020 12:30

Τρόμος στον αέρα: Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση ενώ έκανε ρεπορτάζ (pics)

04 Ιουν 2020 12:29

Η «καυτή» εμφάνισης της Κόνις Μεταξά στον Αρναούτογλου (photos)

04 Ιουν 2020 12:29

Τζορτζ Φλόιντ: Θετικός στον κορονοϊό ο 46χρονος -Το ιατροδικαστικό πόρισμα

04 Ιουν 2020 12:27

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

Η ημερήσια ενημέρωσή σου

NEWSBOMB NEWSLETTER

Gossip-tv.gr Onsports.gr Queen.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Onmed.gr Leoforos.gr Ratpack.gr i-Ellada.gr
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2012-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved