ΥΓΕΙΑ

HealthWorld 2021: Αποτίμηση της πορείας της πανδημικής κρίσης σε υγεία, οικονομία, κοινωνία

HealthWorld 2021: Αποτίμηση της πορείας της πανδημικής κρίσης σε υγεία, οικονομία, κοινωνία

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 20ο Συνέδριο “HealthWorld 2021: Pandemic Crisis – The Day After”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 - 26 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα.

Το συνέδριο HealthWorld, μετά από 20 χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων, έχει καθιερωθεί ως ένα εμβληματικό συνέδριο για τον κλάδο υγείας στη χώρα μας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhRMA Innovation Forum (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και της MedTech Europe.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, αναφερόμενος στη δυναμική του HealthWorld υπογραμμίζει: «Σε μια εποχή όπου τα συστήματα υγείας παγκοσμίως καλούνται να αντιμετωπίσουν έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις ως αποτέλεσμα της πανδημικής κρίσης, έχει ανοίξει ο διάλογος και στη χώρα μας για την επόμενη ημέρα και το μετασχηματισμό του υγειονομικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και την αναζήτηση και εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Αυτός ο διάλογος, βρίσκει το πλέον πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί, στο πλαίσιο του Health World Conference, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια μιας αδιάλειπτης πορείας αποτελώντας έναν κορυφαίο και εμβληματικό θεσμό. Το 20ο συνέδριο θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς καθορίζοντας τις εξελίξεις και συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας ατζέντας με θετικό πρόσημο για μια βιώσιμη προοπτική του Υγειονομικού Τομέα, προς όφελος της κοινωνίας».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, Ηλίας Σπυρτούνιας, επισημαίνει τα ακόλουθα: «Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο διαχρονικά, μέσα από τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου σε καίριους πυλώνες της κοινωνίας και οικονομίας μας. Ο τομέας της Υγείας, ο οποίος απετέλεσε την αιχμή του δόρατος σε μια πανδημική κρίση με τεράστιες προεκτάσεις, είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου. Αυτόν τον διάλογο αλλά και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν για ένα συνολικό μετασχηματισμό του Υγειονομικού Τομέα στη χώρα μας μέσα από μια παγκόσμια οπτική θα προωθήσουμε στο πλαίσιο του καθιερωμένου συνεδρίου HealthWorld που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια αδιάλειπτης και επιδραστικής παρουσίας. Παράλληλα, μέσα από την ευρεία συμμετοχή εξεχουσών προσωπικοτήτων με υψηλή τεχνογνωσία, θα αναδείξουμε τα κομβικά εκείνα σημεία που θα στοιχειοθετήσουν την προοπτική της επόμενης ημέρας».

Το HealthWorld, όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από το έργο των Επιτροπών του Επιμελητηρίου, Eπιτροπή Φαρμακευτικών Εταιρειών και Επιτροπή Εταιρειών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, αποτελεί το σημείο αναφοράς για τις ουσιαστικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις που κατατίθενται για τη βελτίωση του συστήματος υγείας της χώρας προς όφελος των πολιτών και ειδικότερα των Ελλήνων ασθενών. Φέτος, η ατζέντα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην οικονομία και στην κοινωνία και εστιάζει στις δράσεις της επόμενης ημέρας για την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την πανδημία. Μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο θα αναδειχθούν όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, μέσα από την αξιοποίηση της καινοτομικής τεχνολογίας αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, διαμορφώνοντας ένα μέλλον βιώσιμο και με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Ειδικότερα, την 1η ημέρα, οι βασικοί άξονες του διαλόγου του συνεδρίου είναι οι εξής:

«Το Παγκόσμιο Όραμα για Ένα Βιώσιμο Σύστημα»

«Ο Ρόλος της Βιομηχανίας Υγείας στο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας»

«Covid και Οικονομία: Ο ρόλος του RRF στην Αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας και στην Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων»

«Πολιτική Υγειονομικής Περίθαλψης στην Ελλάδα Μετά την Πανδημία»

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Πως η Πανδημία COVID-19 Θα Αναδιαμορφώσει τις Δημόσιες Δομές και την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα».

Την 2η ημέρα του HealthWord, στο επίκεντρο της ατζέντας είναι ενότητες:

«Στοχεύοντας Ένα Προβλέψιμο και Βιώσιμο Σύστημα Υγείας: Τολμηρές Λύσεις για το Μέλλον»

«Οι Κοινωνικές Διαστάσεις της Πανδημίας: Η Ψυχική Υγεία ως Βασική Παράμετρος και Προτεραιότητα για τις Κυβερνήσεις Παγκόσμια»

«Η Ψηφιοποίηση του Κλάδου της Υγείας: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για το Μέλλον»

«Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας: Η Αξιολόγηση της Καινοτομίας στην Τεχνολογία της Υγείας»

«Η Ασφάλιση Υγείας ως Βασική Παράμετρος για την Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας»

«Συνεργασία: Η Λέξη που θα Καθορίσει το Μέλλον της Υγειονομικής Περίθαλψης».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο HealthWorld, θα συμμετέχουν πολιτικοί, ανώτατοι αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και κορυφαία στελέχη του τομέα υγείας από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

O κ. Ιωάννης Κυριόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Συντονιστής των Εργασιών του Συνεδρίου δήλωσε: «Η οικονομική κρίση και τα περιοριστικά μέτρα της περιόδου 2008-2019 και συνακόλουθα η πανδημία της Covid-19 έπληξαν την κοινωνική και οικονομική ζωή και κυρίως τον υγειονομικό τομέα στη χώρα μας. Στην περίοδο αυτή η δαπάνη για την υγεία από 22,5 δισ. ευρώ μειώθηκε σε 14,5 δισ. ευρώ με τη μεγαλύτερη μείωση κυρίως στο σκέλος της δημόσιας δαπάνης ενώ η υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας υπερέβη τα 16 δισ. ευρώ. Οι επιπτώσεις της διπλής παρατεταμένης κρίσης θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία. Το 20ο HealthWorld συνιστά μια προσπάθεια έκθεσης των κρίσιμων ζητημάτων του υγειονομικού τομέα και αναζήτησης λύσεων στα προβλήματα που θέτει η μείωση των ανθρωπίνων, τεχνολογικών και οικονομικών πόρων και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της ιατρικής περίθαλψης. Το εγχείρημα αυτό αποπειράται την αποτίμηση της πορείας της πανδημικής κρίσης στην υγεία του πληθυσμού και την επίδραση της στην οικονομία, στις επενδύσεις και την βιοϊατρική και φαρμακευτική βιομηχανία. Επίσης επιχειρείται η τεκμηρίωση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Ακόμη αναδεικνύεται η σημασία των αναγκαίων αλλαγών στην ασφάλιση υγείας με την θέσπιση συμπληρωματικών σχημάτων. Στην επόμενη ημέρα, μετά την πανδημία, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία αποτελούν προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας ιατρικής περίθαλψης στη χώρα μας».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Ρoή Ειδήσεων