ΥΓΕΙΑ

Σκέψεις για φίλτρα στη συνταγογράφηση εξετάσεων για περιορισμό του clawback

Διαγνωστικές εξετάσεις
Οι προτάσεις που κατέθεσε το συντονιστικό των φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας
INTIME NEWS

Προτάσεις για τον περιορισμό του clawback των διαγνωστικών εξετάσεων κατέθεσε στον υπουργό Υγείας, η Ομάδα Εργασίας που είχε συσταθεί για αυτό το σκοπό. 

Οι εργασίες της Ομάδας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και του Συντονιστικού Οργάνου φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ολοκληρώθηκαν. Σύμφωνα με το Συντονιστικό Όργανο των κλινικοεργαστηριακών γιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυιατρείων κτλ., στην πλειονότητα των προτάσεων που κατατέθηκαν, φάνηκε ότι υπήρχε συναντίληψη με τον ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας. Στις θέσεις που υπήρχε διαφωνία, καταβάλλεται προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος των διαφορετικών απόψεων. Οι προτάσεις του Συντονιστικού κατατέθηκαν στον υπουργό Υγείας, οι οποίες συνοπτικά είναι:

1. Ενίσχυση του Κλειστού Προϋπολογισμού των Διαγνωστικών εξετάσεων για το έτος 2022 με μεταφορά πόρων από μη εξαντληθέντες κωδικούς του ΕΟΠΥΥ, με άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και έμμεση ενίσχυση για όσες διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να αποζημιωθούν από παράλληλες πηγές χωρίς rebate και clawback (Πρόγραμμα ΔΟΞΙΑΔΗΣ κλπ).

2. Ο ΕΟΠΥΥ και η ΗΔΙΚΑ να συνεργαστούν και να εξασφαλίσουν ότι οι υπάρχοντες περιορισμοί επανάληψης μιας εξέτασης, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί προ εξαετίας, θα εφαρμοστούν άμεσα και θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

3. Έκδοση τεκμηριωμένων παραπεμπτικών εξετάσεων. Προτάθηκε να εισαχθούν συνταγογραφικοί κανόνες-φίλτρα που θα δικαιολογούνται από το προφίλ των ασφαλισμένων (όπως αυτό φαίνεται από τον ιατρικό φάκελο ασθενούς) και θα στηρίζονται στην ιατρική ανάγκη που θα γνωματεύει ο θεράπων ιατρός.

4. Τη δημιουργία στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπής Παρακολούθησης της Δαπάνης για Ιατρική Περίθαλψη, κατά το υπόδειγμα της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, ούτως ώστε να υπάρχει παρέμβαση όποτε κρίνεται αναγκαίο.

5. Τη συνεργασία με τις Επιστημονικές Εταιρείες ώστε να αναζητηθούν εξετάσεις που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως μη αναγκαίες (π.χ. εξετάσεις που έχουν αντικατασταθεί από άλλες).

6. Τη χρήση μοναδικού κωδικού (OTP) για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας ανά παραπεμπτικό.

7. Την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών από τον ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση του real time ελέγχου των διαγνωστικών εξετάσεων.

8. Την paperless υποβολή των παραστατικών των διαγνωστικών εξετάσεων (όπως και των άλλων παρόχων υγείας) και την κατάργηση της υποβολής του φυσικού αρχείου. Το οικονομικό όφελος που θα προκύψει μπορεί να ενισχύσει τον Κλειστό Προϋπολογισμό των Διαγνωστικών Εξετάσεων.

9. Την καθιέρωση Αμοιβής Ιατρικής Αξιολόγησης και Γνωμάτευσης για τους εργαστηριακούς ιατρούς και Παρόχους Διαγνωστικών Εξετάσεων.

10. Κάθε νέα Διαγνωστική Εξέταση που θα εισάγεται στην Αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη και να συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού σε ξεχωριστό κωδικό.

11. Να επεκταθεί ο Στατιστικός Έλεγχος Συνταγογράφησης θεράποντα ιατρού, με παραμέτρους την ειδικότητα, ποσοστό συνταγογράφησης ως προς την επισκεψιμότητα και μέση αξία εξετάσεων ανά ΑΜΚΑ ασθενούς και ανά ICD-10 που συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός.

12. Να υπάρχει συνυπευθυνότητα για το clawback κράτους και παρόχων υγείας με προκαθορισθέν όριο 2023, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%, πέραν του οποίου το κράτος θα αναλαμβάνει την ευθύνη κάλυψης των εξετάσεων. Για το 2024 η πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου είναι να είναι μηδενικό clawback.

13. Να επαναξιολογηθούν τα ποιοτικά κριτήρια των αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών και να γίνει ουσιαστικός διάλογος για την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων με τη συμμετοχή των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων.

Διαβάστε επίσης:

myHealth: Αναβαθμίζεται σε ιατρικό φάκελο - Εντάσσονται και νοσοκομεία

Κριτήρια στις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες από 1/1/2023

Διαγνωστικές εξετάσεις: Τα πρώτα μέτρα για τον περιορισμό του clawback