ΥΓΕΙΑ

Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ

Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Απόφαση, η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος χορηγείται στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.

Η άδεια χορηγείται επιπλέον, με βάση τις μεταβατικές διατάξεις, στους κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ με δωδεκαετή προϋπηρεσία, στους κατόχους βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με πενταετή προϋπηρεσία, καθώς και στους εργαζόμενους ως πληρώματα ασθενοφόρων με αποδεδειγμένη συνεχή προϋπηρεσία, τουλάχιστον δεκαπέντε ετών.

Το υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στο δημόσιο τομέα από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με επαγγελματισμό και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Παράλληλα με τη ρύθμιση αυτή ολοκληρώνεται η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ενώ αναβαθμίζεται η διακομιδή ασθενών με ιδιωτικά ασθενοφόρα από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Διαβάστε επίσης:

«Πόλεμος» ιδιωτικών κλινικών-ΕΟΠΥΥ