ΥΓΕΙΑ

«Νίπτει τας χείρας της» η Κομισιόν για την κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα

«Νίπτει τας χείρας της» η Κομισιόν για την κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα

Στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, καθώς και στις προηγούμενες από τη στιγμή υπαγωγής της χώρας στη «βοήθεια» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και των εταίρων, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για τυχόν προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην Υγεία, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν απάντησε με «πλήρη αφωνία» όσον αφορά στο δικό της μερίδιο ευθυνών, στην ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Χρυσόγονος, σχετικά με τη συνεργασία της Επιτροπής με το «αμαρτωλό» ΔΝΤ, σε σειρά μνημονιακών προγραμμάτων για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ερώτησή του, ο κ. Χρυσόγονος επικαλείται στοιχεία από έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge, σύμφωνα με την οποία οι περικοπές στις κρατικές δαπάνες για την υγεία που επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα δημιούργησαν «συστήματα υγειονομικής περίθαλψης με ανεπαρκή χρηματοδότηση και ελλιπή προετοιμασία». Αποτέλεσμα ήταν οι χώρες αυτές να αποδειχτούν ανίσχυρες απέναντι στην έλευση της επιδημίας του ιού Έμπολα, γεγονός που κατέστησε εφικτή τη μετάδοσή του σε τόσο ταχείς ρυθμούς, ώστε να σημειωθούν περισσότεροι από 7.000 θάνατοι.

«Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν συνεργασθεί με το ΔΝΤ σε σειρά προγραμμάτων ('μνημονίων') σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένα από τα οποία συνεχίζονται ακόμη (Ελλάδα, Κύπρος) και για τα οποία οι ιθύνοντες του ΔΝΤ έχουν παραδεχθεί ότι υπάρχουν χονδροειδή λάθη, π.χ. ως προς τον υπολογισμό του 'δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή'» σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ερωτά την Επιτροπή:

«Έχει ληφθεί μέριμνα για αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας της Ένωσης με το ΔΝΤ από ουδέτερους φορείς, μη εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μνημονιακών προγραμμάτων;

Έχει ληφθεί κάποια μέριμνα για τη μη προσβολή, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προγραμμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην υγεία, τα οποία δεσμεύουν την Ένωση και τα όργανά της (άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και για τα οποία αποδεικνύεται ότι το ΔΝΤ αδιαφορεί πλήρως;».

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Η Επιτροπή και τα ιδρύματα-εταίροι αξιολογούν τακτικά τη συνεργασία τους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέτρων πολιτικής σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Οι ανταλλαγές αυτές συνέβαλαν στη βελτίωση της συνεργασίας κατά τα τελευταία έτη.

Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των αρχών του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εμφαίνεται σαφώς στην έκθεση 2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής αντίκεινται στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, ενώ η Επιτροπή συμβάλλει στο σχεδιασμό των γενικών όρων πολιτικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων, οι εθνικές αρχές των εν λόγω χωρών είχαν - και εξακολουθούν να έχουν - περιθώριο διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον τρόπο και τα μέτρα μέσω των οποίων έχουν τηρηθεί οι όροι. Εναπόκειται επίσης στις εθνικές αρχές να εξασφαλίζουν ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία «δείχνει» τις ελληνικές κυβερνήσεις ως υπεύθυνες για τον τρόπο που εφάρμοσαν τις υποδείξεις των δανειστών και για το αν δεν έκαναν χρήση της «διακριτικής τους ευχέρειας» προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμα του ελληνικού λαού στην Υγεία. Κατά τα άλλα, όπως σχολιάζει ο κ. Χρυσόγονος, τηρεί «πλήρη αφωνία».

«Κατ' ουσία η Επιτροπή, μέσω του κ. Μοσκοβισί, ομολογεί ότι δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση της συνεργασίας της με το ΔΝΤ από ουδέτερους φορείς και κατά τα άλλα προσπαθεί να καλυφθεί πίσω από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (για το οποίο αναληθώς υποστηρίζει ότι "δεν θεωρεί ότι τα μέτρα...αντίκεινται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων" ενώ η αλήθεια είναι ότι απλώς δεν υφίσταται νομολογία επί της ουσίας) και πίσω από τις εθνικές αρχές των κρατών-θυμάτων των μνημονίων» καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.