ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Σχέδιο: Δωρεάν τοκετοί ανέργων, αστέγων και μεταναστριών

Εθνικό Σχέδιο: Δωρεάν τοκετοί ανέργων, αστέγων και μεταναστριών

Θέματα ισότητας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Υγείας, συζητήθηκαν στη συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέα Ξανθού, με την γεν. γραμματέα Ισότητας Φωτεινή Κούβελα.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, προτάθηκαν η ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων για δωρεάν τοκετούς αστέγων, ανέργων και μεταναστριών.

Επίσης, προτάθηκε η πανελλαδική και συνεχής ενημέρωση γύρω από την αντισύλληψη, αλλά και η ενσωμάτωση των Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού στα Κέντρα Υγείας.

Η κα Κούβελα έθεσε το ζήτημα των κακοποιημένων γυναικών που προσφεύγουν στα νοσοκομεία, και πρότεινε να προχωρήσει το υπουργείο σε εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να αναγνωρίζουν τις κακοποιημένες γυναίκες και να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας.

Τέλος, ο αν. υπουργός διαβεβαίωσε πως το πόρισμα για τη δημόσια υγεία που ετοιμάζεται, θα εμπεριέχει πολλές από τις προτάσεις της Γραμματείας, με την οποία η συνεργασία θα συνεχιστεί.