ΥΓΕΙΑ

Ποιοτικά κριτήρια και αποκεντρωμένο σύστημα προμηθειών ζητά ο ΣΕΙΒ

Ποιοτικά κριτήρια και αποκεντρωμένο σύστημα προμηθειών ζητά ο ΣΕΙΒ

Ο νόμος για την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών προϊόντων (ΣΕΙΒ), Παύλος Αρναούτης, στην εκδήλωση «Προκηρύξεις διαγωνισμών με βάση ποιοτικά κριτήρια».

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΙΒ, την Πέμπτη (22/06/2017), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας MedTech 2017 (19 – 23 Ιουνίου), αναδείχτηκε ότι βασικός πυλώνας για την οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων υγείας και κυρίως για περισσότερα οφέλη προς τους ασθενείς, αποτελεί η αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

«Μπορεί εκ πρώτης όψεως η καινοτομία της Ιατρικής Τεχνολογίας να απαιτεί αυξημένους πόρους» σημείωσε ο κ. Αρναούτης «όμως μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα συμβάλλουν στη συγκράτηση των συνολικών δαπανών Υγείας».

Για την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας ο κ. Αρναούτης εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο τα πέντε μητρώα ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα είναι εφικτό να επικαιροποιούνται. Τόνισε δε, ότι «τα νοσοκομεία δεν προβλέπεται να αγοράζουν τίποτα απευθείας, ενώ δυστυχώς οι φορείς θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως κριτήριο επιλογής για την κατακύρωση ενός διαγωνισμού την τιμή και μόνο».

Κατά τον ΣΕΙΒ, χρειάζεται ένα ευέλικτο, αποκεντρωμένο σύστημα προμηθειών, το οποίο να κατευθύνεται και να ελέγχεται από το ΕΚΑΠΥ όχι όμως να υλοποιείται από αυτό, καθώς θα δημιουργηθεί συμφόρηση, με συνοπτικές διαδικασίες που δεν θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικές τιμές ούτε ποιοτικά προϊόντα, επισήμανε ο κ. Αρναούτης.

Στην αιτιολογημένη απαίτηση για τεκμηριωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα έναντι του συνεχώς αυξανόμενου κόστους των νέων τεχνολογιών, αναφέρθηκε ο κ. Αθανάσιος Βοζίκης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο κ. Βοζίκης τόνισε ότι «η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους προμηθευτές - παρόχους του κλάδου της Υγείας και τον βασικό «πληρωτή» αυτών, τον ΕΟΠΥΥ και ευρύτερα το ελληνικό δημόσιο, έχει αναχθεί σε μείζονος σημασία ζήτημα το τελευταίο διάστημα. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποτελεί, παρά τις όποιες καθυστερήσεις και ατελείς ρυθμίσεις, μια πολύτιμη παράμετρο σε αυτή τη βασική διαδικασία, η οποία συνδυάζει τα οικονομικά της Υγείας με την επιστημονική-ιατρική προσέγγιση των ζητημάτων, με τελικό αποδέκτη τον λήπτη αυτών, δηλαδή τον ασθενή».

Η μέθοδος που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη, σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών, βασίζεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, υποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Yves Verboven, Director Market Access and Economic Policies, MedTech Europe.

«Οι πρακτικές διαγωνισμών μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, περιφερειών, τομέων και νοσοκομείων, όμως παρατηρούμε συχνά ότι δεν έχουν ως αποτέλεσμα τα επιθυμητά οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα. Οι τρέχουσες πρακτικές οδηγούν ακούσια σε κινδύνους για τους Έλληνες ασθενείς και σε οικονομικές συνέπειες για τους παρόχους και την κοινωνία. Γι’ αυτό επανεξετάζουμε τις πρακτικές των διαγωνισμών ώστε να καθιερωθεί ένα νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να εξασφαλίζει καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και πιο επωφελείς οικονομικά προσφορές σε όλα τα επίπεδα».

Η MedTech Europe αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις, η οποία ενθαρρύνει τη χρήση και άλλων κριτηρίων εκτός από την τιμή όπως τον ποιοτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την καινοτομία, έχει αναπτύξει σε συνεργασία με τη Boston Consulting Group και άλλους εμπειρογνώμονες, το εργαλείο Most Economically Advantageous Tender - MEAT. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που συνοδεύεται από κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών τα ευρύτερα οφέλη για τον ασθενή, την κοινωνία και τα συστήματα Υγείας.