ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υπ. Μεταφορών & Δικτύων: Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικών αυτ/των

Υπ. Μεταφορών & Δικτύων: Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικών αυτ/των

Λύση στην χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, στους υποψήφιους τεχνίτες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων δίνει το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων.

Από την Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ. έγινε γνωστό, ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο υποψήφιοι τεχνίτες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, να μην μπορούν να πάρουν την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι τεχνικοί είχαν εργαστεί επί σειρά ετών σε συνεργεία οχημάτων, που δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας, παρόλο που αυτά υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις .Ήταν εγγεγραμμένα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και είχαν και τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο εργατικό προσωπικό και συγκεκριμένα υπεύθυνο τεχνίτη με άδεια λειτουργίας όμοια της ειδικότητας που λειτουργεί το συνεργείο.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι νέοι αυτοί τεχνίτες να πάρουν την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος για να εργαστούν νομίμως, υπεγράφη απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου. Η απόφαση με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον βεβαίως αποδειχτεί ότι το συγκεκριμένο συνεργείο πληρούσε τις τεχνικές δυνατότητες λειτουργίας από απόψεως μηχανολογικού εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού .

«Με δεδομένη την ευαισθησία της Κυβέρνησης για τα ζητήματα των εργαζομένων και έχοντας ως πάγια άποψη ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας διανύει περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, την δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων με στόχο την σταδιακή οικονομική ανάκαμψη και διεύρυνση της αγοράς εργασίας, με την ρύθμιση αυτή στοχεύουμε στην διευκόλυνση των νέων, οι οποίοι εν αγνοία τους, πραγματοποίησαν προϋπηρεσία σε κατάλληλα μεν συνεργεία αλλά τα οποία για διάφορους λόγους δεν είχαν εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας» δήλωσε ο Υφυπουργός .