ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πιστοποίηση για το βιώσιμο τουρισμό για τα Τζουμέρκα

Πιστοποίηση για το βιώσιμο τουρισμό για τα Τζουμέρκα

Πιστοποιήθηκε με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό» από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών, την EUROPARK, που εδρεύει στο Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας, η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου.

Το συγκεκριμένο Εθνικό Πάρκο είναι η πρώτη προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας που κατάφερε να ενταχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που έχουν λάβει αυτή τη διάκριση.

Ο φάκελος υποψηφιότητας, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Εθνικό Πάρκο, υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, με την υποστήριξη και συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτέλεσε μια από τις δράσεις του έργου με τίτλο «Περιβαλλοντικά Πάρκα (ΕPA)», του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε ως εταίρος.

Τον περασμένο Απρίλιο η κ. Μarja van Loef, ως εκπρόσωπος του δικτύου επισκέφτηκε την περιοχή, με σκοπό να αξιολογήσει την πληρότητα του φακέλου, ο οποίος προϋποθέτει τη δημιουργία και λειτουργία ενός φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων και σύλλογοι.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με εκπροσώπους υπηρεσιών, τοπικών φορέων και επιχειρηματιών στα Ιωάννινα και στους δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων, ενώ δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που απασχολούν τους χρήστες του Εθνικού Πάρκου.

Η πιστοποίηση για την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό», έχει πενταετή ισχύ και είναι σημαντική για την προβολή ολόκληρης της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο, αλλά παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει και ως πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και να διασφαλίσει ότι ο τουρισμός θα συμβάλλει στην ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στους τοπικούς παράγοντες και φορείς δίνεται η δυνατότητα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, όπως είναι η λειτουργία του φόρουμ, η ενεργοποίηση ομάδων και επιτροπών, να συζητάνε για κοινά προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την προβολή της περιοχής, την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να προτείνουν μέτρα και λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, των τοπικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών.

Επιπλέον, μεταξύ των μελών του διεθνούς δικτύου, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερη συνεργασία με άλλα Εθνικά Πάρκα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης, την εκπαίδευση-κατάρτιση των ενδιαφερομένων και των επιχειρηματιών, την εναρμόνιση με τα παγκόσμια πρότυπα αναφοράς για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, την αποτελεσματική επικοινωνία με τους επισκέπτες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τη δημιουργία οφέλους από τον τουρισμό για την τοπική οικονομία.

Στην σχετική ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρησης, επισημαίνεται πως η διάκριση που επιτεύχθηκε για το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής και άριστης συνεργασίας απλών πολιτών, επιχειρηματιών, φορέων και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης, που εμπλέκονται μέσα και γύρω από την προστατευόμενη περιοχή, στην ανάπτυξη και διαχείρισή της.

Να σημειωθεί ότι μέλη του EUROPARC, είναι χιλιάδες προστατευόμενες περιοχές από 36 χώρες, ενώ εκείνες που έχουν πιστοποιηθεί με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Βιώσιμο Τουρισμό», είναι 144 από 17 χώρες.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων