ΣτΕ: Πράσινο φως στη συμμετοχή γυναικών στις επιχειρησιακές και τεχνικές ειδικότητες των ΕΠ.ΟΠ.

ΣτΕ: Πράσινο φως στη συμμετοχή γυναικών στις επιχειρησιακές και τεχνικές ειδικότητες των ΕΠ.ΟΠ.

Πράσινο φως στη συμμετοχή γυναικών στο σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) άναψε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Με δύο αποφάσεις της (1323 και 1324/2016) η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 4 περί ισότητας του Συντάγματος) και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 76/207/ΕΟΚ) η διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 2936/2001 με την οποία προβλέπεται η κατάταξη των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης,  αποκλείοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων. Επίσης, κρίθηκε ότι  ο αποκλεισμός των γυναικών συνιστά απόκλιση από τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης  ανδρών και γυναικών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από  το 2007, οι γυναίκες υποψήφιες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) είχαν το δικαίωμα να καταταγούν μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, και όχι σε θέσεις επιχειρησιακές και τεχνικής ειδικότητας των Ενόπλων Δυναμένων (χειριστές οργάνων ελέγχου πυρός, πολυβόλων, όλμων, κ.λπ.).

Όμως, υπήρξαν γυναίκες τη διετία 2005-2006 που δήλωσαν συμμετοχή στον διαγωνισμό για ΕΠ.ΟΠ. Στρατού Ξηράς στις ειδικότητες υπηρέτης όλμων, πολυβόλων,  χειριστριών οργάνων ελέγχου πυρός, κ.λπ. Έτσι, αποκλείστηκαν και προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Το Γ΄  Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ΄ αριθμ. 162 και 163/2015 αποφάσεις του τις δικαίωσε αλλά παρέπεμψε τις υποθέσεις στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.

Σήμερα, η  Ολομέλεια του ΣτΕ τους δικαίωσε και πάλι.

Τέλος η  Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι αποφάσεις με τις οποίες αποκλείστηκαν οι υποψήφιες είναι   μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, καθώς στηρίζονται στις αντισυνταγματικές και ανίσχυρες διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2936/2001.