Απόφαση «βόμβα»: Αντισυνταγματική η περικοπή μισθών στους Δικαστές

Απόφαση «βόμβα»: Αντισυνταγματική η περικοπή μισθών στους Δικαστές

Νέα δικαίωση για τον εαυτόν τους επιφύλαξαν οι δικαστές καθως με απόφαση (υπ΄ αριθμ.127/2016) του Μισθοδικείου κρίθηκε ότι είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η περικοπή κατά 50% της διαφοράς των αποδοχών, που τους οφείλονταν για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014. Είχε προηγηθεί απόφαση του ίδιου δικαστηρίου (88/2013) που έκρινε αντισυνταγματική την αναδρομική μείωση των αποδοχών τους από 1η Αυγούστου 2012 έως 30η Ιουνίου 2014.

Η απόφαση του Μισθοδικείου αφορά 47 δικαστές που είχαν προσφύγει, αλλά πρόκειται να αποτελέσει τον πιλότο δημοσίευσης, κι άλλων ανάλογων αποφάσεων που αφορούν χιλιάδες δικαστικούς λειτουργούς.

Ειδικότερα, το Μισθοδικείο έκρινε ότι η ρύθμιση που θεσπίστηκε με το ν. 4307/2014 και προέβλεψε την περικοπή κατά 50% της διαφοράς αποδοχών των δικαστών «αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος και στις εξειδικεύουσες αυτές, ως προς την δικαστική εξουσία, διατάξεις των άρθρων 87 παράγραφος 1 και 88 παράγραφος 2 του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών, καθώς και προς την αρχή του κράτους δικαίου και τα άρθρα 20 παράγραφος 1 και 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ε.Σ.Δ.Α., από τα οποία, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 88 παράγραφος 2 του Συντάγματος, συνάγεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των οργάνων της Πολιτείας προς τις δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και προς τις αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παραγράφου 2 του Συντάγματος, ώστε η παρεχόμενη δικαστική προστασία να είναι αποτελεσματική».

Συνεπώς εφαρμοστέες για τον προσδιορισμό των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, είναι «οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014, όπως είχαν αρχικώς (ήτοι, πριν τροποποιηθούν με το ν. 4307/2014)», με τις οποίες, αφ’ ενός, καταργήθηκαν από τότε που ίσχυσαν (δηλαδή από 1.8.2012) οι διατάξεις του ν. 4093/2012, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με την απόφαση 88/2013 του Μισθοδικείου και, αφ’ ετέρου, προβλέφθηκε η καταβολή στους δικαστικούς λειτουργούς του συνόλου της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από την εν λόγω κατάργηση, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως τη δημοσίευση του νόμου 4270/2014.

Σημειώνεται ότι το 9μελές Μισθοδικείο που είναι αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών σχετικά με τις αποδοχές και συντάξεις των δικαστικών συγκροτείται από τρεις ανώτατους δικαστές, τρεις καθηγητές των Νομικών Σχολών (Α.Ε.Ι.) και τρεις δικηγόρους.